BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Renseigneringsverplichting uitbetalingen aan derden

03 augustus 2020

Veel organisaties in de publieke sector doen betalingen aan derden waarbij de inkomsten voor die derde kwalificeren als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Denk bijvoorbeeld aan betalingen aan auteurs, (gast) sprekers, commissieleden, cliëntenraden of leden van de Raad van Toezicht. Tot begin 2018 vroeg de Belastingdienst via het IB-47 formulier informatie over de uitbetalingen aan deze derden. Hierbij werd ook naar het burgerservicenummer (bsn) gevraagd. Een wettelijk solide basis voor opvraag van het bsn ontbrak echter. Voor een juiste verwerking in de aangifte inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst deze gegevens desondanks toch nodig. Om die reden is hieromtrent nieuwe wetgeving aangekondigd.

Voorstel voor renseigneringsplicht

De zogenoemde renseigneringplicht – een plicht fiscaal relevante gegevens van derden aan de Belastingdienst te verstrekken - gaat de IB-47 procedure (deels) vervangen. De renseigneringsplicht gaat gelden voor:

  • Werkgevers: zij moeten gegevens verstrekken over betalingen aan natuurlijke personen.
  • Rechtenorganisaties: zij moeten gegevens verstrekken over de betalingen die zij doen als tussenschakel aan (licentie) rechtgever.

De melding van gegevens geldt niet voor werkzaamheden die worden verricht door een werknemer of ondernemer, artiesten, beroepssporters, leden van een buitenlands gezelschap of voor vrijwilligers. Ook werkzaamheden waarvoor een factuur met omzetbelasting wordt uitgereikt, vallen niet onder de renseigneringsverplichting.

Het streven is dat de nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2021 van kracht wordt. Dit zou betekenen dat de renseigneringsplicht over 2021 feitelijk vanaf 1 januari 2022 plaats gaat vinden. 

Gevolgen voor uw organisatie

Als uw organisatie betalingen doet aan derden die geen werknemer en ook geen ondernemer zijn, zal deze wetgeving van belang zijn. Bij melding van betalingen aan derden moet u daarbij dan ook opgaaf doen van het bsn van deze derde. Misschien meldde u deze betalingen al via een IB-47 formulier. De melding via een IB-47 is alleen verplicht als de Belastingdienst daarom verzoekt. Op welke wijze dit in de nieuwe wetgeving geregeld zal worden, is nog niet bekend.

Meer informatie

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met één van onze loonheffingsspecialisten.