Artikel:

Regeerakkoord: de publieke sector moet zelf aan de slag

11 oktober 2017

Organisaties in de publieke sector moeten zelf aan de slag. De Rijksoverheid trekt zich nog verder terug en publieke organisaties krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen zet het nieuwe kabinet in op duurzaamheid en innovatie, maar voor de concrete invulling daarvan moeten organisaties zelf aan de slag.