Artikel:

PSD2 betekent grote verandering in wereld van betalingsverkeer

30 mei 2018

Er is een nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven: de Payment Services Directive 2, ofwel PSD2. De invoering van deze richtlijn heeft gevolgen voor zowel bestaande marktpartijen als nieuwe toetreders. PSD2 moest aanvankelijk voor 13 januari in Nederland geïmplementeerd worden, maar al in oktober 2017 werd de verwachte implementatiedatum naar ‘het voorjaar van 2018’ doorgeschoven. Vorige week werd duidelijk dat ook een implementatie voor het zomerreces niet aannemelijk is. Het uitstel betekent echter niet dat dat bestaande marktpartijen en nieuwe toetreders niet al aan de slag kunnen. Een groot aantal van de PSD2-vereisten is al bekend. Juist door nu al aan de slag te gaan, kunnen partijen ervoor zorgen dat zij hun onderneming zo optuigen dat zij aan deze PSD2-vereisten voldoen. Zodat zij, wanneer de implementatie plaatsvindt, direct een vergunningaanvraag van hoge kwaliteit kunnen insturen naar DNB.

Reden wetswijziging

PSD2 is relevant voor de zogenaamde ‘betaaldienstverleners’: partijen die nieuwe betaal- en informatiediensten willen aanbieden (en een vergunning bij DNB moeten aanvragen) én bestaande marktpartijen, die met verscherpte en aanvullende eisen te maken gaan krijgen. Betere consumentenbescherming en meer concurrentie zijn twee van de redenen om PSD1 te vervangen door PSD2. Deze nieuwe Europese richtlijn moet het betalingsverkeer binnen de EU verder uniformeren, de betaalmarkten voor nieuwe deelnemers openen en innovatie faciliteren. Consumenten krijgen zo meer keuze tegen betere prijzen.

Veranderingen

Zes betaaldiensten van PSD1 gaan op in PSD2. Verder maakt deze nieuwe richtlijn de weg vrij voor (en stelt strengere eisen aan aanbieders van) twee nieuwe betaaldiensten:

  • Betaalinitiatiediensten (dienst 7); een alternatief voor onder meer iDEAL-, creditcard- of Paypalbetalingen.
  • Rekeninginformatiediensten (dienst 8); denk hierbij aan de mogelijkheid om een digitaal huishoudboekje bij te houden.

Bedrijven die van DNB een vergunning krijgen voor het aanbieden van deze nieuwe betaaldiensten, moeten rekeninghouders toestemming vragen voor inzage in of toegang tot de betaalrekening. Banken zijn dan verplicht mee te werken, zodat de nieuwe diensten werkelijk de kans krijgen de markt te betreden.

Gevolgen

PSD2 heeft gevolgen voor zowel nieuwe als bestaande marktpartijen. Voor iedereen geldt dat de interne organisatie op orde moet zijn om aan PSD2 te voldoen en de consument te beschermen. Niet alleen nu of met oog op de vergunningaanvraag, maar ook nadat de stofwolken rond de invoering zijn opgetrokken. PSD2 stelt bovendien extra eisen aan de vergunningsaanvraag voor een betaaldienstverlener. Onder andere op het gebied van IT-veiligheidsrisico’s en procedures voor het beheersen van incidenten. Daarnaast veranderen onder PSD2 ook de doorlopende eisen aan bestaande marktpartijen. Dank aan interne bedrijfsvoering, risicomanagement en informatiebeveiliging.

Meer informatie

Wilt u weten of u als nieuwe toetreder onder de vergunningplicht valt? Wat u moet doen om die vergunning te verkrijgen? Waar uw organisatie momenteel staat ten aanzien van de PSD2 vergunningvereisten? En hoe u borgt dat u als PSD2 vergunninghouder doorlopend aan de (aangescherpte) wettelijke verplichtingen blijft voldoen? Download dan onze factsheet via onderstaande button, opgesteld door onze specialisten. Hier leest u meer informatie en kunt u contact met ons opnemen om te bespreken waarmee u rekening moet houden in uw specifieke situatie.

Download factsheet