Artikel:

Prinsjesdag 2018: 3 belangrijke wijzigingen op het gebied van loonheffing

21 september 2018

Prinsjesdag en het Belastingplan 2019 was op het gebied van de loonheffingen dan niet al te spectaculair, maar toch gaat er genoeg veranderen in 2019. Dat komt voor een deel ook door wetgeving die al eerder tot stand is gekomen maar die pas in 2019 in werking treedt. 

Bijvoorbeeld de bijtelling voor het privégebruik van de ‘nulemissie’ auto, uit de Wet uitwerking Autobrief II die al dateert uit 2016, of de beperking van de heffingskorting in loonbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen uit het Belastingplan 2018. Daarnaast zijn er in het Belastingplan 2019 en andere afzonderlijke wetsvoorstellen ook al maatregelen voor het jaar 2020 aangekondigd.

Wijzigingen 2019

1. Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

De maximale looptijd van de forfaitaire 30%-regeling voor ingekomen werknemers uit het buitenland wordt per 1 januari 2019 met drie jaar verkort, van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar.

2. Verhogen maxima vrijwilligersregeling

Op dit moment geldt dat personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar hierover geen belasting en premies voor de volksverzekeringen zijn verschuldigd. De organisatie waarvoor zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekering verschuldigd.

3. Aanpassing bijtelling nulemissie auto’s

De fiscale bijtelling voor privégebruik kent, voor auto’s die sinds 1 januari 2017 een eerste toelating hebben, twee categorieën voor de bijtelling. Het tarief van 4% bijtelling bij een uitstoot van 0 gram CO2 per gereden kilometer en het tarief van 22% bijtelling voor de auto’s met een uitstoot van meer dan 0 gram CO2 per gereden kilometer. Voor auto’s die te naam zijn gesteld voor 1 januari 2017 blijft het overgangsrecht van toepassing.

Download de Servicebrief Lonen

Alle wijzigingen voor de komende jaren op een rij? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download