Artikel:

Perspectief in crisistijd: “Het allerbelangrijkste is overzicht”

31 mei 2022

De Food & Flower sector is met een exportwaarde van 104 miljard euro één van de negen topsectoren van Nederland. Toch kampt de sector al jaren met verschillende hardnekkige uitdagingen. Zo moet er sterk verduurzaamd worden, worden er te kleine marges behaald en zijn de ondernemers afhankelijk van de grillen van de natuur. “Deze problemen waren er al wel, maar het is nog veel nijpender geworden door de situatie in Oekraïne waardoor de toch al hoge energieprijzen door het dak zijn gegaan”, vertelt Industry Leader Food & Flowers Frank Meijnders. “Binnen de teeltbedrijven zijn er drie zaken van groot belang: arbeid, energie en teeltkennis. Als je één van de drie niet beheerst, heb je een probleem. Veel ondernemers hebben nu last van die torenhoge energieprijzen.”

Meijnders verwacht dat deze uitdagingen op de lange termijn blijven spelen, ook nadat de gevechten in Oekraïne stoppen. Daarom acht hij het cruciaal dat er nu stappen worden gezet om bedrijven in de Food & Flower sector te helpen. “Deze sector is de sleutel tot verduurzaming en het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Ook willen we niet afhankelijk zijn van andere landen voor onze voedselvoorziening. De innovatie in onder andere het Westland is echt ongekend, als we dat verloren laten gaan, zijn we die inventiviteit kwijt. En dat terwijl het uitgangspunt van de overheid ten aanzien van de topsector juist uitblinken in innovatie in zich heeft. Deze energiecrisis is hét moment om de al in gang gezette verduurzaming van de sector te versnellen. De sector kan echter door deze uitzonderlijke externe omstandigheden niet zonder hulp”. BDO kan uw onderneming op verschillende manieren ondersteunen, zodat u weer perspectief krijgt voor de toekomst.

Sterker uit de crisis in drie stappen

Bij BDO hebben we veel ervaring met het begeleiden van ondernemers ‘in zwaar weer’. Op basis van die ervaring passen we een driestappenplan toe dat toeziet op concrete en praktische handvatten om sterker uit uitdagende situaties te komen. We focussen ons voor de korte termijn op maatregelen om in-control te blijven, waarmee wij tijd kopen om vervolgens een realistisch plan te maken om sterker uit een crisis te komen. Uiteraard staan wij de ondernemer bij om het hoofd koel te houden. Zo komt er nieuw perspectief voor de korte en langere termijn, en slaapt de ondernemer ook beter.

 1. React
  In deze eerste fase is het zaak om adequaat te reageren op de huidige (crisis)situatie. Wat moet er precies gebeuren om de schade zoveel mogelijk te beperken? Robin Schilder, Partner Advisory Restructuring & Rendementsverbetering, vertelt dat het in deze fase noodzakelijk is om overzicht te creëren, en daarmee inzicht en rust. “Het allerbelangrijkste is om alle feiten boven tafel te krijgen en zo snel mogelijk een precies beeld te vormen van hoe het bedrijf ervoor staat”.

  “Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de bankstand. In hoeverre is de ondernemer in staat om de salarissen, belastingdienst en de belangrijkste crediteuren te betalen? Hoeveel geld komt er in de komende dagen, weken en maanden binnen, en wat moet worden uitgegeven? Zo schatten we hoeveel tijd er is om een oplossing te vinden, zonder vast te lopen. Dit geeft rust in de hoofden van veel ondernemers”, vertelt Schilder

  Een andere interessante optie is de vitaliteitsscan. Met deze scan wordt de weerbaarheid en vitaliteit van de onderneming getoetst door middel van een vragenlijst over verschillende thema’s. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan strategie, financiën, stakeholders, bedrijfsvoering en duurzaamheid.”, vertelt Schilder. De ondernemer beoordeelt zichzelf aan de hand van stellingen. Deze worden vervolgens afgezet tegen een benchmark, waardoor duidelijk wordt welke onderwerpen relevant zijn op dit moment. Deze scan biedt een goede eerste aanzet om de verschillende scenario’s in kaart te brengen.
   
 2. Resilience
  In de resilience fase speelt scenarioplanning een belangrijke rol. “De markten waarbinnen onze klanten opereren zijn zo onzeker. Daarom is er geen één antwoord op deze onzekere marktomstandigheden. Voor iedere onderneming brengen we de verschillende opties in kaart”, vertelt Schilder. “We schatten de waarschijnlijkheid van scenario’s in en bepalen hoe we daarop acteren. Ook kijken we hoe de markt zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen. Vervolgens maken we samen met de ondernemer de beste keuze, deze brengen we verder in kaart en rekenen we financieel door.”
   
 3. Realise
  Tot slot worden de belangrijkste lessen uit de voorgaande fasen geïmplementeerd in de organisatie. Welke concrete maatregelen passen bij de uitgewerkte scenario’s uit stap 2? Er wordt gekeken welke factoren beïnvloedbaar zijn, zodat de impact van de crisis verminderd wordt. Hierbij zet u dus de bedrijfsactiviteiten voort op de manier die past bij nieuwe realiteit.

De juiste keuze voor de toekomst

Het is belangrijk om te realiseren dat uit de scenarioplanning kan blijken dat een faillissement of doorstart de beste keuze. Zo kunnen de financiële gevolgen voor de ondernemer privé (en voor zijn familie) zoveel mogelijk worden beperkt. Meijnders geeft aan dat BDO zeker in deze situatie veel voor ondernemers kan betekenen op mentaal vlak. “We kunnen objectief scenario’s en keuzes onderbouwen met prognoses. Zo is de liquiditeit niet altijd op orde, of is het verdienmodel te kwetsbaar. Als je niet genoeg geïnnoveerd hebt, waardoor je ook nog eens grote investeringen moet gaan doen, kun je soms beter zonder al te veel kleerscheuren het strijdtoneel verlaten.”

Uiteraard is het beëindigen van uw bedrijf altijd de laatste optie. Schilder vertelt dat eerst altijd alle energie in positieve scenario’s wordt gestopt. Mogelijke maatregelen voor de Food & Flower sector zijn bijvoorbeeld het tijdelijk afschalen van de teelt, omschakelen op alternatieve energiebronnen, het koud zetten van de kas en bundeling van krachten met marktpartijen. Deze worden omgezet in een actieplan. Betrek bij het opstellen van dit plan ook uw stakeholders zoals de bank, het energiebedrijf en de belastingdienst. Wees hierbij altijd zo transparant mogelijk, zodat zij ook het vertrouwen in uw onderneming houden. Zo kunt u met gezond optimisme naar de toekomst kijken.


Neem contact op