BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Pensioen in eigen beheer

14 september 2017

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Vanaf 1 april 2017 is de ‘eigen’ bv geen toegestane uitvoerder meer voor het DGA-pensioen. Nogal wat DGA’s hebben een deel van hun pensioen bij een verzekeraar ondergebracht. Op 7 juli 2017 is een Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen van de Belastingdienst verschenen. In deze handreiking wordt ingegaan op de behandeling van de elders verzekerde pensioenen.

Handreiking

In de handreiking geeft de Belastingdienst weer hoe er moet worden omgegaan met bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer als een gedeelte van het pensioen is verzekerd door middel van een:

  1. dekkingspolis;
  2. bepaald elders verzekerde pensioen; of  
  3. onbepaald elders verzekerde pensioen.

De fiscale behandeling van deze drie vormen van elders verzekerd pensioen is zeer divers. Gezien de verschillen in fiscale behandeling van deze drie vormen zal men eerst moeten nagaan om wat voor een polis het gaat, om vervolgens de relevante paragraaf van de handreiking te raadplegen. In de handreiking komen aan de orde hoe de in eigen beheer verzekerde aanspraken kunnen worden vastgesteld en hoe na afloop van de coulancetermijn kan worden omgegaan met het elders verzekerde deel van het pensioen. Het gaat hierbij om de toepassing van het overgangsrecht in de situatie waarin het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt gehandhaafd. De handreiking speelt dus geen rol (meer) indien het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Redelijke termijn en vastlegging

Onder het mom dat de voor de splitsing noodzakelijke gegevens vaak niet direct bij het eindigen van de coulancetermijn op 1 juli 2017 beschikbaar waren, wordt een redelijke termijn gegund. Deze redelijke termijn geldt voor het vaststellen en vastleggen van de omvang van het eigen beheerdeel en het elders verzekerde deel op het moment dat de coulancetermijn eindigde en eindigt uiterlijk op 31 december 2017. Als sprake is van een dekkingspolis of een bepaald pensioen is relatief makkelijk vast te stellen wat de pensioenaanspraak in eigen beheer is. Veel lastiger is het als er naast het pensioen in eigen beheer sprake is van een onbepaalde pensioenverzekering. Daar gaat in de handreiking dan ook de meeste aandacht naar uit.

Actie

Heeft u naast het in eigen beheer opgebouwde pensioen een pensioenverzekering afgesloten, dan moet de u eerst beslissen of de dekking in stand moet blijven. Beoordeeld moet worden of de premiebetaling kan worden voortgezet. Vervolgens dient de aanpassing van de regeling te worden vastgelegd in een overeenkomst. Dit vergt een speciale berekeningswijze en dient vóór 31 december 2017 te worden geformaliseerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het pensioen in eigen beheer en elders verzekerd pensioen? Neem hiervoor contact op met uw BDO-adviseur.