BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

PAWW-regeling bij woningcorporaties; consequenties voor de WNT

29 november 2019

De PAWW-bijdrage is een verplichte werknemersafdracht op grond van de CAO Woondiensten aan Stichting PAWW, waaruit het derde jaar werkloosheid wordt gefinancierd. 

De PAWW-premie

De werkgever houdt deze premie in op het loon van de werknemer en draagt de bijdrage af aan Stichting PAWW. Sinds 1 juli 2019 is in de CAO Woondiensten opgenomen dat de werkgever een toeslag betaalt om deze bijdrage van de werknemer te compenseren. 

Voor de WNT-bezoldiging van topfunctionarissen geldt het volgende:

  • de werknemersafdracht mag niet in mindering worden gebracht op de WNT-bezoldiging; en
  • de compensatie/toeslag telt mee als WNT-bezoldiging.

Dit betekent dat de WNT-bezoldiging van de topfunctionarissen in 2019 zal stijgen met de compensatie/toeslag die vanaf juli 2019 wordt betaald door de woningcorporatie aan de topfunctionaris. Het betreft een compensatie van in totaal € 83,88. 

Gevolgen voor topfunctionarissen 

Met name voor topfunctionarissen die op het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum worden beloond, kan dit gevolgen hebben als zij hier geen rekening mee hebben gehouden. Kortom, dit leidt tot een overschrijding (onverschuldigde betaling). 

De vraag is overigens of statutair bestuurders überhaupt deelnemers (kunnen) zijn aan de PAWW-regeling en of er wel een PAWW-afdracht had moeten worden gedaan. Statutair bestuurders zijn namelijk in veel gevallen uitgesloten van de PAWW-regeling, aangezien statutaire bestuurders veelal niet onder de CAO Woondiensten vallen. 

Om een mogelijke overschrijding te voorkomen zijn er een tweetal scenario’s:
1.    De woningcorporatie corrigeert bij Stichting PAWW en zorgt tevens dat de betaalde compensatie wordt ingehouden in (de salarisadministratie van) 2019. 
2.    De woningcorporatie corrigeert niet bij Stichting PAWW en de betaalde compensatie telt mee als bezoldigingscomponent.

Let wel: dit geldt enkel voor de statutair bestuurders. Voor andere topfunctionarissen (bijvoorbeeld voor titulaire directeuren en managers die wel onder de CAO Woondiensten vallen) geldt de regeling wel. Deze topfunctionarissen hebben dus wel te maken met een verhoging van de bezoldiging als gevolg van de compensatie PAWW.

Meer informatie

Zet dit aandachtspunt u aan het denken en wilt u actie ondernemen om een WNT-overschrijding te voorkomen? Neem dan contact  op met een van onze adviseurs.