BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Partnerpensioen en echtscheiding

12 maart 2019

Bij echtscheiding heeft de ex-echtgenoot op grond van de Pensioenwet recht op een bijzonder partnerpensioen. Bij een volgend huwelijk moet hier terdege rekening mee worden gehouden.

Vergeten afsplitsing partnerpensioen

De afwikkeling van pensioen bij een echtscheiding is ingewikkeld en vergt bijzondere aandacht, zo leert een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Bij de scheiding van de heer X en zijn vrouw Y was geen rekening gehouden met de afsplitsing van de pensioenrechten van ex-echtgenote mevrouw Y. Toen de heer X overleed, dacht mevrouw Z, waarmee X hertrouwd was, recht te hebben op het volledige partnerpensioen. Helaas diende alsnog rekening gehouden te worden met de pensioenrechten van mevrouw Y, zodat het pensioen van mevrouw Z gekort werd. Deze uitspraak leert, dat niet alleen de afwikkeling van een scheiding complex is. Bovenal leert de uitspraak, dat bij hertrouwen ook stilgestaan moet worden bij de bestaande pensioenrechten. Wellicht had de heer X tijdens leven maatregelen kunnen treffen zodat mevrouw Z toch verzorgd achter was gebleven bij zijn zou overlijden. Inventariseer daarom bij hertrouwen de aanwezige- en toekomstige pensioenrechten en geef advies.

Bron: Gerechtshof Amsterdam (ecli:nl:GHAMS:2018:4028).

Voor de praktijk

Met de pensioenaanspraken van een ex-echtgenoot moet rekening worden gehouden bij een volgende relatie. Als er behoefte is aan een goede voorziening bij overlijden, dient dit tijdig te worden geregeld. Uw BDO adviseur kan u hierbij behulpzaam zijn.