Artikel:

Partijbedoeling niet langer relevant bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

12 november 2020

Bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst komt het neer op de bedoeling van partijen en de wijze waarop zij hier feitelijk uitvoering aan hebben gegeven. Dit oordeelde de Hoge Raad in het standaardarrest Groen/Schoevers in 1997. Als partijen niet bedoeld hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten, dan is dit een contra-indicatie voor de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst.

Nieuwe uitspraak

Op vrijdag 6 november 2020 heeft de Hoge Raad deze zienswijze gewijzigd c.q. genuanceerd en bepaald dat de bedoeling van partijen alleen relevant is voor de vraag welke rechten en plichten partijen zijn overeengekomen. Vervolgens moet worden beoordeeld of de overeengekomen rechten en plichten aansluiten bij de kenmerken van een arbeidsovereenkomst (arbeid, loon en gezagsverhouding). Als aan die kenmerken is voldaan, dan is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Het is dus niet van belang of partijen de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Waar het om gaat is of de overeengekomen rechten en plichten aansluiten bij de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst.

De kwalificatie van een overeenkomst moet volgens de Hoge Raad dus worden onderscheiden van de daaraan voorafgaande vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Nadat de rechter deze rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (d.m.v. uitleg van de bepalingen), kan hij (zonder te kijken naar de partijbedoelingen) beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).

Gevolgen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft mogelijk tot gevolg dat meer overeenkomsten van opdracht (met bijvoorbeeld zzp'ers) als schijnconstructie zullen worden aangemerkt, nu de bedoeling van partijen bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst niet (langer) relevant is. Daarom is het voor ondernemingen en organisaties van belang om bestaande overeenkomsten van opdracht goed tegen het licht te houden.

De specialisten van BDO hebben een checklist ontwikkeld om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Hiermee kan worden onderzocht of er risico’s aanwezig zijn. Ook kunnen onze specialisten maatregelen adviseren om dergelijke risico’s weg te nemen.

Tot slot

Heeft u vragen over de uitspraak van de Hoge Raad of wilt u samen met BDO onderzoeken of binnen uw organisatie of onderneming risico’s aanwezig zijn? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten en vraag de checklist aan. Wij helpen u graag verder.