BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Organiseer noodfinanciering via borgstellingsregelingen

20 juli 2020

Het is nuttig noodfinanciering via borgstellingsregelingen te organiseren wanneer u als ondernemer te weinig onderpand heeft om geld te lenen, bijvoorbeeld via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en tegelijkertijd de financierbaarheid van de onderneming.  

BMKB-C regeling

De Rijksoverheid zorgt er met de BMKB-C regeling voor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. Hiermee ondersteunt het Rijk ondernemers bij hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Wat houdt de BMKB-C in?

Met de Borgstelling MKB kredieten – Corona (BMKB-C) regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij een bank en enkele non-bancaire financiers. Met de maatregel staat de overheid garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die kapitaal nodig hebben. Door deze garantstelling door de overheid kun je als ondernemer je financiering gemakkelijker uitbreiden, omdat het risico voor de financier kleiner is.

Bij de BMKB-C borgstelling staat de overheid per saldo garant voor 67,5% van de financiering. De maximale lening onder BMKB-C bedraagt 2 miljoen euro. De regeling geldt voor leningen met een looptijd tot 4 jaar. De BMKB-C regeling loopt tot 1 april 2021. Voor deze garantstelling vraagt de overheid (via de verstrekkende bank) 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen. Een persoonlijke borgtocht van een meerderheidsaandeelhouder, voor wanneer de onderneming in een rechtspersoon, zoals een b.v., wordt gedreven, is een vereiste. Voor de BMKB-C regeling is dat 10% van de borgstellingsfinanciering. Om voor BMKB-C in aanmerking te komen is het van belang dat u voor uw onderneming kunt aantonen dat de onderneming in de kern gezond is en voldoende continuïteitsperspectief kent. 

KK-C regeling
Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is eind mei-20 een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet.
Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%.

GO-C-faciliteit
Aanvullend op de BMKB-C regeling, bevordert de overheid de kredietverlening aan (middel)grote bedrijven met een specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Dit is een aanvulling op de reeds bestaande GO-regeling. Het kabinet heeft op 7 april besloten om het garantieplafond van de GO en GO-C verder te verhogen naar € 10 miljard (was in maart 2020 reeds verruimd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). Deze verhoging is op 22 april 2020 goedgekeurd door de Europese Commissie. De GO-C is van toepassing op leningen van geaccrediteerde financiers van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen, met een 6-jarige looptijd. Het maximale garantiepercentage op deze leningen zal t.o.v. de reguliere GO worden verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Meer informatie over de kenmerken van de GO-C faciliteit treft u hier aan. 

Op hoofdlijnen wordt het onderstaande schema gehanteerd voor de vaststelling of een onderneming tot mkb of grootbedrijf hoort. 

Grootte *Aantal werknemers en Jaaromzet en/of Jaarbalans
Groot meer dan 250 meer dan 50 mln Euro groter dan 43 mln Euro
Middelgroot minder dan 250 hoogstens 50 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 43 mln Euro
Klein minder dan 50 hoogstens 10 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 10 mln Euro
Micro minder dan 10 hoogstens 2 mln Euro kleiner dan of gelijk aan 2 mln Euro

*exclusief uitzendkrachten

De GO-C regeling kan worden aangevraagd tot 15 december 17.00u door de bank. De onderneming moet dus ruim voor die tijd zijn aanvraag hebben ingediend bij de huisbank (het verstrekkingsproces bij de bank moet voor die tijd zijn afgerond). 

COL-faciliteit en TOPSS financiering
Het kabinet heeft aangekondigd € 300 miljoen uit trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Inmiddels zijn de details uitgewerkt; sinds 29 april nemen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aanvragen in behandeling en verstrekken zij de zogeheten Corona-Overbruggings Lening (COL). De COL faciliteit biedt financiering tot € 2 miljoen. Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen gelden aangepaste voorwaarden. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober 2020 geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen vindt plaats in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober.

De COL-faciliteit is ook relevant voor ondernemingen die in de afgelopen jaren gegroeid zijn zonder investeerders én zonder bancair krediet, maar die door de coronacrisis wel dringende behoefte aan overbruggingsfinanciering hebben en waarbij bancaire financiering o.b.v. BMKB-C of de GO-regeling niet mogelijk blijkt. De TOPSS financiering is met name relevant voor innovatieve start- en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de COVID-19 crisis. Meer informatie over zowel de COL-faciliteit als de TOPSS financiering zoals deze per 29 april 2020 van kracht is treft u hier aan. 

Op 28 april is bekend gemaakt dat Invest-NL aanvullend € 100 miljoen uittrekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). TOPSS biedt financiering vanaf € 2 miljoen onder voorwaarde van betrokkenheid van professionele investeerders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het treffen van maatregelen in relatie tot corona of heeft u vragen over de BMKB-kredieten in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten via onderstaande button. 

Neem contact op met het crisismanagementteam