Artikel:

Opleidingen en seminars organiseren in het buitenland, waar is btw verschuldigd?

15 maart 2019

In het arrest Srf Konsulterna oordeelde het Hof van Justitie recent in welk land btw verschuldigd is bij een seminar dat werd gehouden door een Zweedse organisator ten behoeve van Zweedse accountants. Het seminar vond plaats in een ander EU-lidstaat. Volgens het Hof van Justitie verleent Srf Konsulterna toegang tot een evenement op het gebied van onderwijs. Hierdoor is btw verschuldigd in het land waar het evenement plaatsvindt. 

Plaats-van-dienst-regels in de btw

De regels rondom de ‘plaats van dienst’ in de btw bepalen waar diensten zijn belast. Voor diensten verricht aan ondernemers geldt als hoofdregel dat diensten belast zijn in het land waar de afnemer is gevestigd. Er gelden echter een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen geldt voor het verlenen van toegang tot evenementen, waaronder evenementen op het gebied van onderwijs. 

Gevolgen arrest Srf Konsulterna

De benadering van het Hof van Justitie in de zaak Srf Konsulterna is casuïstisch. Dat betekent dat het arrest met name iets zegt over het verlenen van toegang tot seminars van vijf dagen (met één dag onderbreking). Uit het arrest kunnen echter ook algemene regels worden afgeleid: 

  • De fysieke aanwezigheid van de deelnemers lijkt een belangrijke omstandigheid te zijn om te komen tot de conclusie of er sprake is van een evenement. Toegang verlenen tot evenementen op afstand, zoals weblectures, valt mogelijk niet onder de uitzondering voor de plaats van dienst. 
  • Van het verlenen van toegang is sprake wanneer in ruil voor een biljet of tegen betaling toegang wordt verleend.
  • De uitzondering kan niet buiten toepassing blijven omdat dit leidt tot administratieve lastenverzwaring. In dit geval leidt toepassing van de uitzondering er immers toe dat heffing plaatsvindt in de andere EU-lidstaat, terwijl dienstverrichter en afnemer in Zweden zijn gevestigd. 

Beoordeel uw btw-positie

Wanneer u opleidingen, seminars en dergelijke evenementen aanbiedt aan derden, is het van belang na te gaan aan de hand van het oordeel van het Hof van Justitie of in uw specifieke geval de hoofdregel voor de plaats van dienst geldt, of dat er sprake is van een uitzondering. Dit geldt uiteraard alleen wanneer uw afnemer in een ander land is gevestigd dan het land waar het evenement plaatsvindt. 

Als dit soort diensten worden aangeboden aan consumenten gelden voor de btw andere regels. Onderwijsdiensten als zodanig zijn dan al belast in het land waar de onderwijsdiensten plaatsvinden. Het vereiste van toegang verlenen geldt dan bijvoorbeeld niet. 

Meer informatie

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan contact op met een van onze specialisten.