Artikel:

Op deze vijf punten moet u letten bij de aanvraag van een Wft vergunning

09 maart 2023

Wanneer u krediet aan consumenten aanbiedt, bemiddelt in pensioenproducten of andere activiteiten op financiële markten verricht, is vaak een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. Het maakt daarbij niet uit of deze activiteiten de hoofdactiviteiten van uw onderneming zijn. Bereidt u een vergunningsaanvraag voor? Let dan op deze vijf aandachtspunten.

Bepaal welke vergunning het meest optimaal is

Start met het scheppen van duidelijkheid. Het is belangrijk om een plan op te stellen en daarin ook de groeiambities van uw onderneming op te nemen. De wet op het financieel toezicht (Wft) kent namelijk veel verschillende vergunningen. Wij merken in de praktijk dat partijen vergunningen aanvragen die niet optimaal zijn voor (in de toekomst) beoogde activiteiten. Wij zijn in staat uw ambities scherp te krijgen en aan de hand daarvan te bepalen of een (en zo ja, welke) vergunning vereist is. Ook adviseren wij u graag of er gebruik gemaakt kan worden van een vrijstelling of uitzondering.

Bereid de vergunningaanvraag goed voor

Zodra de beoogde activiteiten helder zijn, begint uw voorbereiding van de vergunningaanvraag. Het is van groot belang om de die zo compleet mogelijk in te dienen. Let daarbij goed op documentatie. Stel een business case op en bepaal de inrichting en structuur van de onderneming. Dit is de basis van de verdere voorbereiding van de vergunningaanvraag. Er zullen er op verschillende terreinen duidelijke beleidsstukken en procedures opgesteld moeten worden. Integriteit staat hierbij steeds vaker centraal. Bij de bepaling van de inrichting en structuur van de onderneming kunnen ook fiscale elementen een rol spelen. BDO Tax & Legal kan u bijstaan vanuit zowel een financieel toezichtrechtelijk oogpunt als een fiscaal oogpunt.

Behoud goed contact met de toezichthouder

Zodra een vergunning verkregen is, begint uw (langdurige) relatie met de toezichthouder. Wij raden u aan om daar al bij de vergunningsaanvraag rekening mee te houden. Het is waardevol om bij de vergunningaanvraag een begeleidende brief te schrijven waarin u uw plannen aan de toezichthouder toelicht. U kunt daarin ook aanbieden om een en ander mondeling toe te lichten. Daarnaast is het belangrijk om eventuele vragen van de toezichthouder duidelijk en volledig te beantwoorden. Een onvolledige aanvraag kan leiden tot afwijzing of buiten behandeling stelling. 

Zorg voor voldoende kennis en ervaring binnen je organisatie 

Voor de meeste vergunningaanvragen op grond van de Wft geldt dat dagelijks beleidsbepalers getoetst moeten worden op geschiktheid en betrouwbaarheid. Bij de voorbereiding van de vergunningaanvraag moet al gekeken worden of de huidige beleidsbepalers aan de voorwaarden voldoen die de toezichthouder zal stellen. Indien dat niet het geval is, kan nog tijdig gezocht worden naar andere beleidsbepalers. Hierbij geldt dat naar de beleidsbepalers in het geheel gekeken zal worden. Beleidsbepalers hoeven dus niet individueel van alle onderwerpen verstand te hebben. Het is daarom belangrijk om een duidelijke taakverdeling af te spreken en vast te leggen. Daarnaast is ook belangrijk om te kijken hoe de compliance functie goed ingericht wordt. Hiervoor kunnen meestal zowel interne als externe oplossingen gezocht worden. 

Houd rekening met kosten

Aan een vergunningaanvraag zijn hoe dan ook kosten verbonden. Onder andere omdat de aanvraag veel tijd in beslag neemt. Meestal worden er ook kosten gemaakt vanwege het inhuren van adviseurs. De toezichthouder brengt eveneens kosten in rekening om de aanvraag te beoordelen. Zodra de vergunning is verkregen moet u rekening houden met doorlopende kosten die aan de toezichthouder betaald worden en de kosten voor het continu voldoen aan wet- en regelgeving (compliant zijn). Weeg af of die kosten lonen voordat u een Wft vergunning aanvraagt. 

Vrijblijvend contact  

Een volledige en kwalitatief goede aanvraag heeft de meeste kans op succes. Als bovenstaande aandachtspunten in ogenschouw worden genomen zal dit in de praktijk leiden tot een volledige en kwalitatief goede vergunningaanvraag. BDO Tax & Legal heeft veel ervaring met de begeleiding van vergunningaanvragen voor financiële ondernemingen. Mocht uw onderneming een vergunningaanvraag bij de AFM of DNB overwegen neem dan vooral contact op voor een vrijblijvende kennismaking en om uw plannen door te spreken met onze gespecialiseerde professionals. 

NEEM CONTACT OP