Artikel:

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2022?

10 augustus 2021

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 is een groot deel van werkend Nederland noodgedwongen vertrouwd geraakt met het thuiswerken. Uit onderzoek blijkt dat het thuiswerken voor veel werknemers en werkgevers zo goed bevalt, dat zij voornemens zijn om ook post-corona vaker vanuit huis te blijven werken. Regelmatig thuis werken is onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’.

Thuiswerken faciliteren post corona

Veel werknemers krijgen op dit moment nog een vaste maandelijkse onbelaste reiskosten- en of onkostenvergoeding van hun werkgever. Gelet op het tijdelijke karakter van de goedkeuringen in het fiscaal coronabesluit en op het gewijzigde zakelijke reis- en kostenpatroon van werknemers, zal hier post-corona hoogstwaarschijnlijk verandering in moeten komen. De huidige fiscale wet- en regelgeving sluit immers nog niet aan bij het nieuwe normaal. 

Kosten voor internet en kosten voor het mobiele telefoonabonnement kunnen onbelast worden vergoed onder de gerichte vrijstelling voor gereedschappen en mobiele communicatiemiddelen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers met toepassing van de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen. Werknemers die thuiswerken krijgen echter ook te maken met extra kosten voor elektriciteitsverbruik, waterverbruik, gasverbruik, koffie/thee, wc-papier en de afschrijving van bureau en bureaustoel. Het Nibud heeft berekend, dat deze extra kosten oplopen tot een bedrag van gemiddeld € 2 per dag per persoon. In de praktijk zien wij dat werkgevers regelmatig van werknemers de vraag krijgen om deze kosten te vergoeden. Echter is daar op dit moment geen specifieke fiscale regeling voor.

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten in 2022?

De roep vanuit werkgevers en werknemers voor een fiscaal gefaciliteerde thuiswerkvergoeding is groot. Ook de twee grootste vakbonden van Nederland, FNV en CNV, pleiten voor een thuiswerkvergoeding voor werknemers die vaak en langdurig thuis moeten werken. Gelukkig is de verwachting dat er vanaf 2022 aan deze roep gehoor wordt gegeven. Dit blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2022. Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen voor 2022 is namelijk ook de introductie van een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten opgenomen. Over hoe deze gerichte vrijstelling zal worden ingevuld, is helaas nog niets bekend. Als de gerichte vrijstelling er komt, betekent dit in ieder geval dat werkgevers een bepaald bedrag onbelast aan hun werknemers kunnen vergoeden in verband met thuiswerkkosten, zonder dat dit ten laste gaat van de vrije ruimte onder de Werkkostenregeling.

Wat betekent dit voor u?

We zullen helaas nog even in spanning af moeten wachten of de gericht vrijgestelde vergoeding voor thuiswerkkosten er echt vanaf 2022 gaat komen. Wij houden de actualiteiten voor u in de gaten en informeren u zodra er meer hierover bekend wordt gemaakt!

Meer lezen over actualiteiten op loonheffingengebied?

Bent u graag goed op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van loonheffingen? Raadpleeg onze nieuwe Servicebrief Lonen, met daarin onder andere een update over de goedkeuringen voor de loonheffingen in het fiscaal coronabesluit en informatie over het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Download de servicebrief via onderstaande button.

Download servicebrief lonen