BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

NOW-regeling: 4 belangrijke aandachtspunten

28 juli 2020

Ongeveer 144.000 bedrijven hebben via de website van het UWV een aanvraag ingediend voor subsidie op grond van de eerste tranche van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Meer dan de helft daarvan (79.000 bedrijven) heeft de aanvraag ingediend in de eerste week. Ook voor de tweede tranche van de NOW-regeling, die sinds 6 juli 2020 kan worden aangevraagd, zijn alweer tienduizenden aanvragen ingediend.

In sommige situaties vereist de liquiditeit van de onderneming dat snel een aanvraag wordt ingediend. In andere gevallen kan het beter zijn om even te wachten en te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Zo is er meer informatie en kan er doorgaans een betere beslissing worden genomen. Dat is mede van belang nu de voorwaarden van de NOW-regeling complex zijn en al een aantal keer zijn gewijzigd. Het is dus van belang om deskundig advies in te winnen en tijdig te controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Op deze wijze worden eventuele problemen bij een op te stellen derden- of accountantsverklaring voorkomen.  

Aandachtspunten

Vanzelfsprekend ontvangen wij veel vragen over de NOW-regeling. Op basis van deze vragen hebben wij een lijst gemaakt met aandachtspunten die aanleiding kunnen zijn om met één van onze specialisten in gesprek te gaan. De aandachtspunten zijn:

  1. Bij (internationale) groepen moet de omzetdaling in beginsel worden bepaald op basis van de omzet van alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep en alle buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep met SV-loon in Nederland. Alleen wanneer de omzetdaling van deze rechtspersonen en vennootschappen tezamen lager is dan 20% kan de omzetdaling (onder voorwaarden) op het niveau van de aanvragende entiteit worden berekend. Dat wordt ook wel de ‘concernuitzondering’ genoemd;
     
  2. Wanneer er tussen 1 januari 2019 en 1 juni 2020 een wijziging in de groep heeft plaatsgevonden, dan kan dit invloed hebben op de wijze waarop de omzetdaling moet worden berekend. Denk hierbij aan de overname of afstoting van een economische eenheid binnen de groep;
     
  3. De NOW-regeling kent restricties ten aanzien van het uitkeren van dividend of andere winstuitkeringen, bonussen of winstdelingen aan bestuur of directie en de inkoop van eigen aandelen. Deze restricties gelden in beginsel over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. In het geval van de NOW-1 gelden de restricties uitsluitend indien gebruik wordt gemaakt van de eerdergenoemde concernuitzondering bij de omzetberekening, maar onder de NOW-2 gelden de restricties zowel bij gebruik van de concernuitzondering als bij overige aanvragen waarvoor een accountantsverklaring moet worden overgelegd. Dat is het geval bij een voorschot van € 100.000,- of meer of een subsidie van € 125.000,- of meer. In beginsel gelden de restricties voor de aanvragende entiteit, maar bij gebruik van de concernuitzondering gelden de restricties voor de gehele groep;
     
  4. Bij het ontslag van werknemers of een dalende loonsom wordt het subsidiebedrag verlaagd. Die subsidieverlaging is onevenredig. Dat wil zeggen dat de subsidieverlaging ondernemingen met een relatief beperkte omzetdaling harder treft. Dat kan ertoe leiden dat de subsidie grotendeels of zelfs volledig moet worden terugbetaald. Daarom is het van belang door te (laten) rekenen wat het effect is van ontslag of een dalende loonsom op de subsidie en te onderzoeken of er maatregelen kunnen worden getroffen om de loonsom op peil te houden gedurende de subsidieperiode.

Tot slot

Heeft u vragen over de hiervoor beschreven aandachtspunten of de NOW-regeling? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder. 

Neem contact op met het BDO Crisismanagementteam