Artikel:

Nieuwe spelregels voor berekenen boeterente

13 juni 2017

Gezien de huidige lage rentestand overwegen veel huizenbezitters om hun hypotheek vervroegd af te lossen of voor rentemiddeling te kiezen. Voor het openbreken van het contract zal de bank een vergoeding in rekening brengen in verband met het ontstane rentenadeel. Het was vaak niet duidelijk hoe deze vergoeding werd berekend. Banken hielden bijvoorbeeld geen rekening met het deel dat boetevrij afgelost mag worden of met het bedrag dat al via een spaarhypotheek of kapitaalverzekering eigen woning is gespaard voor aflossing van de hypotheek. Tevens werd er uitgegaan van een rekenrente die vaak lager was dan de rente in werkelijkheid was, zodat de te betalen boeterente hoger was.

Om te zorgen dat banken geen hogere vergoeding in rekening brengen dan het financiële nadeel dat de bank leidt heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgangspunten gepubliceerd waar alle banken zich aan moeten houden. Hiermee krijgt u duidelijkheid over hoe de hoogte van de te betalen vergoeding tot stand is gekomen.

Voorbeeld

Stel u heeft een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 met een rente van 5%. De rentevaste periode loopt nog 5 jaar. De huidige rente voor leningen met een looptijd van 5 jaar bedraagt 2%. Boetevrij af te lossen 10% per jaar.

De boeterente zou dan zonder de AFM richtlijn als volgt zijn berekend:
(5% - 2%) x € 200.000 x 5 jaar = € 30.000

Volgens de nieuwe regels van de AFM, waarbij ook rekening wordt gehouden met een boetevrij af te lossen deel wordt de boeterente als volgt berekend:

(5% - 2%) x (90% x 200.000) x 5 jaar = € 27.000. Dit bedrag contant gemaakt tegen 2% is nu € 24.455.

Een verschil van maar liefst € 5.545.

Compensatie teveel betaalde boeterente

De nieuwe uitgangspunten van de AFM werken terug tot 14 juli 2016. Banken worden verplicht om een herberekening te maken voor de klanten die sinds die datum hun hypotheek hebben overgesloten. De banken moeten uiterlijk 31 december 2017 de teveel betaalde boeterente terugbetalen aan de consument. Doen ze dat niet, dan ontvangen ze een boete van de AFM.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met uw BDO-adviseur.