Artikel:

Nieuwe douanewetgeving van invloed op online verkopen van goederen buiten EU

19 februari 2021

Op 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor e-commerce aanzienlijk voor business die direct plaatsvindt met consumenten. Dit geldt voor zowel verkopen binnen de EU als verkopen die goederen van buiten de EU betreffen. Hierover hebben we u al eerder geïnformeerd. De nieuwe douaneregelgeving is echter van invloed op de btw-behandeling van e-commerce met goederenleveringen van buiten de EU.  

Wijzigingen per 2021

Met ingang van 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor zogenoemde afstandsverkopen met goederen van buiten de EU op een aantal belangrijke punten. Zo verdwijnt de vrijstelling voor invoer van kleine zendingen van 22 euro, waardoor bij elke invoer btw is verschuldigd. Hoe die invoer-btw en eventuele btw op de levering van de goederen moet worden voldaan, hangt af van keuzes die de leverancier maakt. We lichten de mogelijke keuzes hierna toe aan de hand van een voorbeeld, waarbij we tevens ingaan op de gevolgen van de nieuwe douanewetgeving. 

Voorbeeld

Een Chinese verkoper van telefoonhoesjes biedt via een webwinkel deze telefoonhoesjes aan, aan particulieren in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Steeds wanneer hij voldoende telefoonhoesjes heeft verkocht, verstuurt hij deze in een groepszending naar Nederland, waar de goederen worden ingevoerd. Elk telefoonhoesje heeft een waarde van 20 euro.

Voor de btw zijn in dit voorbeeld twee verschillende belastbare feiten te onderkennen:

 1. De invoer 
 2. De leveringen aan de particulieren. 

De Chinese ondernemer heeft nu twee opties: 

 1. Aangifte indienen via de I-OSS. Dit is een “One Stop Shop systeem” waarmee de leverancier btw op de leveringen aan de particulieren in alle landen van de EU via één aangifte kan aangeven, bijvoorbeeld in Nederland. De I-OSS mag alleen worden gebruikt voor goederen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro. Ook mag de I-OSS niet worden gebruikt bij accijnsgoederen. Als de leverancier deze optie kiest, krijgt hij een speciaal btw-nummer. Verstrekt hij dit speciale btw-nummer aan de douane dan krijgt hij een btw-vrijstelling bij invoer.
 2. Op reguliere wijze btw- aangifte indienen.

Indien de Chinese ondernemer kiest voor de I-OSS zijn de btw-gevolgen als volgt: 

 • Bij de invoer in Nederland geeft de Chinese ondernemer zijn I-OSS btw-identificatienummer aan de Nederlandse douane. Hij hoeft geen invoer-btw aan te geven. 
 • In zijn periodieke I-OSS aangifte geeft de Chinese ondernemer Nederlandse btw aan voor de leveringen aan de Nederlandse particulieren, Duitse btw voor de leveringen aan de Duitse particulieren en Franse btw voor de leveringen aan de Franse particulieren. 

Indien de Chinese ondernemer niet kiest voor de I-OSS zijn de btw-gevolgen als volgt: 

 • Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de I-OSS mag de ondernemer de telefoonhoesjes die bestemd zijn voor particulieren in Duitsland en Frankrijk niet invoeren in Nederland als gevolg van de nieuwe douanewetgeving. Deze moeten onder een douaneregeling worden overgebracht naar Duitsland en Frankrijk en daar worden ingevoerd.
 • Als invoer plaatsvindt op naam van de leverancier is hij in Nederland, Duitsland en Frankrijk invoer-btw verschuldigd. Deze btw kan hij in aftrek brengen. Zijn leveringen zijn belast met Nederlandse btw voor de Nederlandse particulieren, Duitse btw voor de Duitse particulieren en Franse btw voor de Franse particulieren. Hij moet zich voor de btw in die landen registreren om deze btw te kunnen voldoen. 
 • Als invoer plaatsvindt op naam van de particulier is de particulier in Nederland, Duitsland of Frankrijk de invoer-btw verschuldigd. De leverancier is geen btw verschuldigd in deze landen.
 • Eventueel kan bij de invoer gebruik worden gemaakt van de post- en koeriersregeling door het post- of koeriersbedrijf dat de goederen namens de leverancier of particulier invoert. Het betreft hier een mogelijkheid om maandelijks aangifte te doen van de verschuldigde invoer-btw in plaats van steeds bij iedere invoer. Ook deze regeling staat alleen open voor goederen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro, accijnsgoederen uitgezonderd. 
 • NB: ook de mogelijkheid om invoer-btw aan te geven in de reguliere btw-aangifte blijft in Nederland bestaan. Hiervoor is wel een vergunning vereist.

Gevolgen

De btw-regels zijn gecompliceerd en van geval tot geval zal moeten worden bekeken wat de gevolgen zijn en of het gunstig is gebruik te maken van de I-OSS of de maandelijkse aangiftemogelijkheid. Niet alleen buiten de EU gevestigde leveranciers krijgen met de nieuwe regels te maken. Dat geldt ook voor binnen de EU gevestigde leveranciers wanneer hun goederen zich buiten de EU bevinden of wanneer zij eigenaar zijn van een platform langs welke goederenleveringen van buiten EU worden gefaciliteerd. Op de btw-gevolgen van platforms zijn wij eerder ingegaan.

Meer weten?

Uiteraard zijn wij u ook verder graag behulpzaam bij het vaststellen van de btw-gevolgen voor uw situatie. Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs. Binnenkort gaat BDO in op deze nieuwe regels in diverse webinars en workshops.

Heeft u ook te maken met verkopen van goederen waarbij de goederen binnen de EU zijn en blijven, lees dan ook ons artikel over verkopen van goederen binnen de EU.