Artikel:

Nieuwe compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

02 november 2020

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitievergoeding die zij betalen aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest in veel gevallen gecompenseerd krijgen. Binnenkort zal hier een compensatieregeling bijkomen voor kleine mkb-werkgevers die hun bedrijf beëindigen bij ziekte of pensionering.

Nieuwe compensatieregeling transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent bekend gemaakt dat een deel van de nieuwe compensatieregeling voor kleine mkb-werkgevers per 1 januari 2021 in werking zal treden. Het betreft compensatie van de transitievergoeding bij pensionering van de werkgever. Dit betekent dat een transitievergoeding die op of na 1 januari 2021 is betaald bij een bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering van de werkgever voor compensatie in aanmerking kan komen.

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet de werkgever kwalificeren als kleine mkb-werkgever en minder dan 25 werknemers in dienst hebben. Verder kan er alleen sprake zijn van pensionering wanneer de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of deze leeftijd binnen zes maanden na het starten van een ontslagprocedure wegens bedrijfsbeëindiging zal bereiken. Bij overlijden moet het verzoek tot compensatie bovendien binnen twaalf maanden na het overlijden van de werkgever zijn ingediend.

Het deel van de nieuwe compensatieregeling dat ziet op een bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever wordt uitgesteld, omdat nog niet duidelijk is op welke wijze dient te worden vastgesteld dat de werkgever zodanig ziek is dat een bedrijfsbeëindiging in de rede ligt. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer dit deel van de nieuwe compensatieregeling in werking zal treden.

Meer weten?
Heeft u vragen over de nieuwe compensatieregeling? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.