Artikel:

Nieuwe cao Woondiensten, duur leergeld of niet?

19 juni 2018

Per april 2018  - en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 - is er  een nieuwe cao voor de woningcorporatiebranche overeengekomen. De focus ligt op scholing, ontwikkeling en het generatiepact binnen de nieuwe cao woondiensten.

  1. ‘Een leven lang leren’ maakt voortaan een vast onderdeel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus. Ook wordt van medewerkers verwacht dat zij met ondersteuning van hun leidinggevende een opleidingsplan opstellen.
  2. Tevens krijgen werknemers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid om minder te werken, met behoud van pensioenopbouw.

Wat betekent dit voor medewerkers in de woningcorporatiebranche

Een leven lang leren betekent dat er aanpassingen moeten plaatsvinden in de functionerings- en beoordelingscyclus en dat er goede afspraken moeten worden gemaakt omtrent eventuele terugbetaling van de kosten. Ook moet er gekeken worden naar de individuele opleidingsbehoefte en in hoeverre dat voldoet aan de nieuwe regelgeving.

Het generatiepact betekent dat er goed nagedacht  moet worden over de invulling van de functie van de oudere werknemer, maar ook over hoe de aangepaste werkuren in lijn met de doelstellingen van de organisatie en dienstverlening aan de huurders kunnen worden gebracht.

De cao hoeft dus zeker niet te leiden tot duur leergeld. Met een goede invulling leidt het tot zelfs nieuwe perspectieven!

Meer informatie over nieuwe cao Woondiensten

Voor meer informatie over de nieuwe cao Woondiensten kunt u contact op nemen met onze specialisten. Zij gaan graag het gesprek met u aan over de nieuwe uitdagingen die komen kijken bij dit cao.