Artikel:

Nieuwe btw-richtlijn voor vouchers: de praktische gevolgen

28 juni 2018

Over minder dan een half jaar gelden voor alle EU-lidstaten nieuwe regels voor de btw-behandeling van vouchers. De wijziging in de btw-richtlijn leidt tot aanpassingen van bestaande Nederlandse regelingen; wat zijn de praktische gevolgen voor bedrijven die te maken hebben vouchers? Wanneer is in de praktijk sprake van een ‘enkelvoudige’ of ‘meervoudige’ voucher? Wat betekent dit voor uw btw-administratie?

Vouchers voor en na 1 januari 2019

Een voucher is vormvrij en kan zowel een fysieke als elektronische vorm aannemen. Onder het begrip ‘vouchers’ verstaan we ‘instrumenten waarvoor de verplichting bestaat ze als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie te aanvaarden voor bepaalde goederenleveringen of diensten’; denk aan telefoonkaarten, giftcards, bioscoopbonnen, vervoersbewijzen, oplaadbare pasjes en toegangskaartjes. De nieuwe regelgeving voor btw op vouchers treedt vanaf 1 januari 2019 in werking. Voor vouchers die zijn uitgegeven voor 1 januari 2019, gelden nog de huidige btw-regels bij het inwisselen op of na 1 januari 2019.

Het moment van btw afdragen

De nieuwe regeling maakt onderscheid tussen enkelvoudige (‘Single Purpose’) en meervoudige (‘Multi Purpose’) vouchers. Dit onderscheid is van belang voor het moment waarop de btw kan worden geheven. Van een enkelvoudige voucher is sprake wanneer de plaats van levering of dienst en het betreffende btw-bedrag vaststaat bij uitgifte (bijvoorbeeld een boekenbon). Bij meervoudige vouchers vinden de btw-heffingsmomenten pas plaats bij verzilvering. Denk aan de giftcard van een warenhuis die mensen vrij kunnen besteden, eventueel verdeeld over producten met verschillende btw-tarieven, en wellicht zelfs winkels in het buitenland.

Tijdig anticiperen

Met de invoering van de nieuwe voucherwetgeving moeten bedrijven per geval bepalen of sprake is van een enkelvoudige of meervoudige voucher. Voor het vastleggen van de btw-aspecten is het belangrijk dat uit de documentatie van de voucher blijkt op welke prestatie(s) de voucher betrekking heeft. In de praktijk is het voor bedrijven belangrijk tijdig te anticiperen op deze wetswijziging en waar nodig maatregelen te treffen om ongewenste of onuitvoerbare gevolgen te voorkomen.

Zorg dat u op 1 januari 2019 niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Houd bij de keuze voor enkelvoudige of meervoudige vouchers rekening met de impact op uw administratie. Dan kan de wereld van btw op vouchers uiteindelijk beter en overzichtelijker worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de nieuwe btw-richtlijn voor vouchers? Neem dan contact op met één van onze specialisten.