Artikel:

Niet-afgetrokken lijfrentepremie kunt u nu nog terughalen!

24 november 2017

Hebt u een lijfrentepolis die voldoet aan de voorwaarden voor premie-aftrek, maar heeft u desondanks ergens in de afgelopen vijf jaar niet de volledige premie in aftrek gebracht of kunnen brengen op uw inkomen? Dan is het nu, in 2017, tijd voor actie.

Mogelijk dubbele heffing

Een lijfrentepolis behoort qua belastingheffing sinds 2009 volledig in box 1, ook al is de premie niet volledig in aftrek is gebracht. Dit kan leiden tot een soort van “dubbele” heffing. De uitkeringen worden namelijk wel belast, terwijl de premies niet in aftrek zijn gebracht. Tot maximaal € 2.269 aan niet in aftrek gebrachte premie is wel de saldomethode mogelijk en is er feitelijk geen dubbele heffing. Maar de het is aan u om dat te bewijzen. In dat geval is een verklaring van de Belastingdienst gewenst om aan te tonen dat de premie niet (volledig) in aftrek is gebracht. 

Terughalen niet-afgetrokken premies

Nog handiger is het om de teveel betaalde premie terug te vragen bij de bank of verzekeraar. De bank of verzekeraar zal hier echter alleen aan meewerken als er een bericht van de Belastingdienst is dat er teveel aan lijfrentepremie is betaald.

Haast geboden

De Belastingdienst neemt dergelijke verzoeken alleen nog in behandeling als het verzoek in 2017 is ingediend. Haast is dus geboden.

Meer informatie

Heeft u een dergelijke situatie en wilt u de niet-afgetrokken premie terughalen, neemt u dan contact op met uw BDO adviseur.