Artikel:

Nederlandse maakindustrie blijft groeien ondanks wereldwijde groeivertraging

30 november 2021

Eerder dit jaar informeerden wij u al dat de groei in de maakindustrie verder doorzet. In dit perspectief kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in de afgelopen maanden.

In september en oktober heeft het CBS weer diverse cijfers over de maakindustrie gepubliceerd. Deze cijfers laten zien dat de industrie door blijft groeien, dit komt door een sterke toename van de vraag in de elektrische- en machine-industrie en doordat de orderportefeuilles goed gevuld zijn.

Stijgende trend in gemiddelde dagproductie en afzetprijzen zet onverminderd door.

De mutatie van de gemiddelde dagproductie is in de maand september ten opzichte van dezelfde maand een jaar opnieuw gestegen (10,9% ten opzichte van september 2020). De dagproductie is ten opzichte van september 2019 met 4% gegroeid.

De gemiddelde dagproductie lag in de maand september in het merendeel van de bedrijfstakken hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De bedrijfstak “Machine-industrie” realiseerde veruit de grootste groei met 61% ten opzichte van een jaar eerder.

De gemiddelde afzetprijzen zijn in september 2021 weer voor de vierde maand op rij gestegen ten opzichte van een jaar eerder (+17,1% ten opzichte van september 2020). In augustus was de stijging nog 15,1% ten opzichte van een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.

Orderportefeuilles zijn nog goed gevuld en producenten merken vooralsnog weinig van een mogelijke wereldwijde groeivertraging.
In oktober is de inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi licht gestegen van 62.0 naar 62.5, wat aangeeft dat de industrie iets sneller groeit dan in september. De groei in de PMI komt met name door een sterke groei in de werkgelegenheid en in de industriële productie. De Nederlandse PMI-score ligt relatief hoog ten opzichte van andere landen in de wereld, wat aangeeft dat Nederland als een van de weinige landen vooralsnog nog weinig groeivertraging ervaart.

Verder nemen de nieuwe exportorders nog (beperkt) toe, zijn de orderportefeuilles beter gevuld dan ooit en namen ook die afgelopen maand verder toe. Dit geeft aan dat de industrie nog niet voldoende kan produceren om de enorme vraag te kunnen voldoen. In oktober zijn ook de afzetprijzen sterk toegenomen, waar voorheen de winstmarges vaak nog onder druk kwamen te staan door een sterkere stijging van de inkoopprijzen dan de afzetprijzen. De verwachting is dat bedrijven de komende maanden beter in staat zijn om de stijging van de inkoopprijzendoor te berekenen in de afzetprijzen, wat een positieve ontwikkeling is voor de producenten.

Producentenvertrouwen evenaart recordhoogte van juli

In oktober 2021 evenaart het producentenvertrouwen de recordhoogte van juli 2021 van 12,3. Na een forse daling van het producentenvertrouwen in augustus naar 9,6 is het vertrouwen de afgelopen maanden geleidelijk gegroeid. De toename komt vooral doordat men positiever is over de toekomstige bedrijvigheid en over hun eigen orderpositie. Ook over de voorraden gereed product is men positiever dan vorige maand. Ondernemers in de elektrotechnische- en machine-industrie waren in oktober het meest positief. In de elektrotechnische- en machine-industrie steeg het ook vertrouwen het sterkst (van 21,9 naar 24,6).

Overnames in de industrie

Copyright © 2021, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates, as applicable).

Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal deals in de capital goods sector in Q2, in de maanden augustus tot en met oktober lager lag dan in voorgaande jaren. Het aantal deals over het hele jaar tot en met oktober ligt in 2021 echter nog steeds op een duidelijk hoger niveau dan voorgaande jaren (2018: 58; 2019: 60; 2020: 59; 2021: 67). Gezien het toegenomen aantal deals en de economische omstandigheden in de industrie, verwachten wij voor geheel 2021 en ook al voor 2022 een zeer hoog transactievolume; marktomstandigheden blijven voorlopig onverminderd goed.

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO zien wij dat het aantal deals in 2021 een forse stijging heeft doorgemaakt. Tot en met oktober jl. zijn er al een significant aantal koop- én verkooptransacties afgerond en de pijplijn is onverminderd gevuld. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang daarin of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterende afspraak.