BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Meldingsplicht voor werkzaamheden in Nederland per 1 maart 2020

23 december 2019

Nederland krijgt er een nieuwe meldingsplicht bij. Buitenlandse dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland zijn met ingang van 1 maart 2020 verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via een online meldloket bij de SVB. De meldingsplicht komt voort uit de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). Deze wet regelt de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever. De WagwEU is bedoeld ter bescherming van deze werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ter bestrijding van oneerlijke concurrentie op dit vlak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op minimumloon, het recht op een minimumaantal betaalde vakantiedagen en het recht op gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk. In deze wet zijn ook andere administratieve verplichtingen opgenomen.

In het licht van vorenstaande is een betere controle op naleving van de arbeidsvoorwaarden in Nederland vereist. Hiertoe is in het verleden deze meldingsplicht al in de WagwEU opgenomen, maar toen nog niet ingevoerd. Het wachten was namelijk op het moment dat het digitale meldingsloket hiervoor beschikbaar kwam. Dit is per 1 maart 2020 het geval. 

Wie is meldingsplichtig? 

De nieuwe meldingsplicht zal gaan gelden voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken. Tot de EER behoren alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 
Op basis van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt al een notificatieplicht bij het UWV voor de detachering van werknemers uit derde landen die rechtmatig gewoonlijk in een andere lidstaat werken. Deze notificatieplicht voor grensoverschrijdende dienstverlening bij het UWV geldt totdat de meldingsplicht op 1 maart 2020 ingaat. Vanaf die datum meldt u ook deze werknemers via het online meldloket van de SVB.

Meldingsplichtig zijn: 
-    werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
-    multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
-    uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland; 
-    zelfstandigen die werkzaam zijn in één van de daarvoor aangewezen sectoren.
De transportsector kent enkele uitzonderingen op de meldingsregels. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht.

Bij het niet naleven van de meldingsplicht, kunnen zowel de buitenlandse werkgever, de zelfstandige als de klant/opdrachtgever (dienstontvanger) een boete krijgen. Ook de dienstontvanger heeft dus in dit kader verplichtingen. De inspectie SZW zal de controle op de meldingsplicht uitvoeren. 

Hoe ziet de meldingsplicht eruit?

Voordat de werkzaamheden op of na 1 maart 2020 in Nederland aanvangen, dient dit gemeld te worden via het online meldloket. Dit betekent dat reeds op die datum lopende opdrachten niet gemeld hoeven te worden. De melding bestaat uit informatie over welke werkzaamheden er verricht zullen worden, waar in Nederland dit plaats zal vinden en voor welke dienstontvanger dit zal zijn. Verder moet aangegeven worden hoe lang de werkzaamheden zullen duren en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden. Als nog niet bekend is wat de precieze locatie van de werkzaamheden in Nederland zal zijn, kan de melding alvast ingediend worden met de informatie die al wel bekend is. De gegevens van de melding kunnen op een later moment aangevuld worden. 

Bent u meldingsplichtig of doet u zaken met een meldingsplichtige?

Op 1 februari 2020 wordt het online meldloket geopend. Op dat moment zal meer duidelijkheid komen over de precieze inhoud van de melding. Voorafgaand aan dit moment adviseren wij om alvast te inventariseren of de meldingsplicht ook voor uw organisatie kan gaan spelen. Mochten wij u hierbij van dienst kunnen zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met een van onze loonheffingenspecialisten.