BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Meerdere schenkingen aan één persoon: voorkom samentelling!

20 juli 2020

Over een ontvangen schenking is de verkrijger, na aftrek van de vrijstelling, schenkbelasting verschuldigd. Ter voorkoming van notariskosten, wordt in de praktijk overwogen om gespreid over meerdere jaren te schenken en dit op één moment vast te leggen bij de notaris. Dit is enerzijds voordelig voor de schenker; er zijn maar één keer notariskosten verschuldigd. Anderzijds is het voordelig voor de verkrijger; door het toevoegen van een opschortende voorwaarde wordt ieder jaar een schenking ontvangen. De verkrijger kan ieder jaar een beroep doen op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en de eerste tariefschijf in de schenkbelasting (kinderen en partners: 10%, kleinkinderen 18% en overigen 30%). Onduidelijk was of deze vastlegging als één totale schenking moest worden gezien of als meerdere schenkingen. De rechter heeft hier recent meer duidelijkheid over gegeven. 

Wanneer spreken we over een schenking? 

Van een schenking wordt gesproken als er sprake is van een overeenkomst, waarbij de schenker bewust ten koste van zijn eigen vermogen de ontvanger wil verrijken. De schenking komt tot stand op de dag dat deze overeenkomst gesloten worden. Als u gedurende enkele jaren op rij besluit een schenking te doen, mag de verkrijger ieder jaar een beroep doen op de jaarlijkse vrijstelling en de eerste tariefschijf.   

Schenking periodieke uitkering

Als u met de verkrijger van uw schenking afspreekt om jaarlijks een bedrag te schenken, dan schenkt u een periodieke uitkering. In het jaar dat u deze schenking overeenkomt, moet u schenkbelasting betalen over de contante waarde van de toekomstige uitkeringen. Bijvoorbeeld: u spreekt in 2020 af om gedurende 10 jaar € 5.000 per jaar te schenken aan uw kind. Uw kind is dan in 2020 over € 36.500 schenkbelasting verschuldigd. Het kind kan dan niet tien keer de jaarlijkse vrijstelling gebruiken, maar slechts één keer.

Schenking onder opschortende voorwaarde

U kunt aan een schenking een opschortende voorwaarde verbinden. Een opschortende voorwaarde is een onzekere toekomstige gebeurtenis. Bijvoorbeeld: op de 19e verjaardag van uw zoon schenkt u hem € 5.000 op voorwaarde dat hij vóór zijn 23ste verjaardag zijn studie heeft afgerond. Als hij zijn studie op zijn 22ste afrondt, wordt aan de opschortende voorwaarde voldaan en geeft u hem € 5.000. Rondt hij zijn studie pas af op zijn 24ste, dan voldoet hij niet aan de voorwaarde en krijgt hij de € 5.000 niet.

Voor de heffing van schenkbelasting komt een schenking onder opschortende voorwaarde pas tot stand op het moment dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. In het bovenstaande voorbeeld gaat u de schenkingsovereenkomst aan op 19-jarige leeftijd van uw zoon, maar komt de schenking fiscaal pas tot stand als hij zijn studie op 22-jarige leeftijd afrondt. Op dat moment is schenkbelasting verschuldigd (naar het tarief en de vrijstellingen van dat jaar). 

Rechter: schenkingen onder opschortende voorwaarden niet samentellen

In de casus die voorlag bij de rechtbank hadden ouders op één dag vijf schenkingen aan hun kind gedaan, vastgelegd in vijf afzonderlijke notariële akten. In vier van deze akten was een opschortende voorwaarde opgenomen dat de langstlevende ouder nog in leven moest zijn op 1 januari van een bepaald jaar. Als aan deze voorwaarde was voldaan, werd het afgesproken bedrag in dat bepaalde jaar aan het kind betaald. De ouders hoefden maar één keer naar de notaris. Het kind kon door de opschortende voorwaarde ieder jaar een beroep doen op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en de eerste tariefschijf in de schenkbelasting (10%).

De inspecteur vond dat deze vijf schenkingen bij elkaar moesten worden genomen als één bedrag, omdat sprake zou zijn van een periodieke uitkering. Zoals hiervoor aangegeven, wordt dan de contante waarde van de uitkering berekend en kan het kind dan maar één keer de jaarlijkse vrijstelling en eerste tariefschijf benutten.

De rechtbank oordeelde dat in dit geval geen sprake is van een periodieke uitkering. De schenkingen zijn namelijk in vijf afzonderlijke akten opgenomen met in vier van de vijf akten een opschortende voorwaarde. Hierdoor worden deze schenkingen, ondanks dat zij op één dag zijn overeengekomen, als vijf afzonderlijke schenkingen gezien. Fiscaal komen de vier schenkingen onder opschortende voorwaarde pas tot stand als aan de voorwaarde is voldaan. Het is in deze situatie volgens de rechtbank niet nodig om een uitzondering te maken op deze hoofdregel. Wij zijn het eens met de uitspraak van de rechtbank. Van belang is te melden dat de Belastingdienst hoger beroep heeft aangetekend.

Schenken is nadenken

Bij het doen van schenkingen komen diverse aspecten kijken. Naast de fiscale aspecten zijn ook de overige aspecten belangrijk. U kunt voorwaarden aan een schenking verbinden, zoals een opschortende of ontbindende voorwaarde, uitsluitingsclausule of een herroepingsmogelijkheid. Bent u voornemens om één of meerdere schenkingen te doen aan dezelfde persoon? Wij overleggen graag de mogelijkheden met u. 

Heeft u vragen over dit perspectief of over schenken in het algemeen? Neem contact op met een van onze adviseurs.