Tonen 1 - 9 of 467
1 2 3 4 5 ...
22 september 2017

In tegenstelling tot de Advocaat-Generaal oordeelt het Europese Hof van Justitie dat wel degelijk recht op aftrek van de btw op de saneringskosten bestaat.

/nl-nl/perspectieven/btw-saneringskosten-kan-alsnog-in-aftrek-komen
20 september 2017

Gezien de bijzondere parlementaire situatie van dit moment is het huidige kabinet terughoudend geweest met het voorstellen van nieuwe fiscale maatregelen.

/nl-nl/perspectieven/de-belangrijkste-punten-uit-het-belastingplan-2018
19 september 2017

VIPP is een subsidieprogramma vanuit de NVZ en VWS met als doelstelling de gegevensuitwisseling met patiënt en tussen professionals beter en sneller te digitaliseren.

/nl-nl/perspectieven/vipp-subsidieprogramma
15 september 2017

Jaarlijks wordt het het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) geïndexeerd.

/nl-nl/perspectieven/wnt-algemeen-bezoldigingsmaximum-2018
14 september 2017

Vanaf 1 april 2017 is de ‘eigen’ bv geen toegestane uitvoerder meer voor het DGA-pensioen.

/nl-nl/perspectieven/pensioen-in-eigen-beheer
14 september 2017

Wij houden u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied. Per 1 januari 2018 wordt er een belangrijke fiscale wijziging in het pensioenstelsel doorgevoerd.

/nl-nl/perspectieven/pensioenleeftijd-naar-68-jaar-per-1-januari-2018
13 september 2017

Op 28 augustus 2017 is door de Minister van SZW per brief aangekondigd dat er reparatiewetgeving komt voor de werkgevers die in 2017 eigenrisicodragers wilden blijven.

/nl-nl/perspectieven/eenmalige-mogelijkheid-wga
13 september 2017

De Belastingdienst heeft de regels rond de nieuwe loonkostensubsidies verduidelijkt in het zogeheten Kennisdocument Wtl. 

/nl-nl/perspectieven/loonkostensubsidies-verduidelijkt
13 september 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en heeft impact op de verplichtingen waar u als zorgverlener aan moet voldoen.

/nl-nl/perspectieven/avg-in-de-zorg-al-eerder
Tonen 1 - 10 of 467
1 2 3 4 5 ...