Tonen 1 - 9 of 619
1  2 3 4 5 ...
16 oktober 2018

Op Prinsjesdag 2018 is voorgesteld de dividendbelasting af te schaffen, wat tot veel kritiek heeft geleid. Dit heeft het kabinet doen besluiten de dividendbelasting toch niet af te schaffen. Het hiermee vrijkomende budget van ongeveer € 1,9 mrd wordt volledig ingezet voor de zogenoemde...

/nl-nl/perspectieven/dividendbelasting-blijft-bestaan-budget-wordt-ingezet-voor-fiscale-verlichting-voor-ondernemers
15 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

/nl-nl/perspectieven/duurzaamheids-drieluik-urgentie-waardering-en-aanpak
10 oktober 2018

Binnenkort vindt de WNT-controle weer plaats. Voor het jaar 2018 is het hoogste bezoldigingsmaximum geïndexeerd.

/nl-nl/perspectieven/indexering-bezoldiging-voor-2018
09 oktober 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de VPL-premie altijd tot de bezoldiging behoort. Een standpunt dat BDO altijd heeft aangehouden en onlangs herhaalde.

/nl-nl/perspectieven/eindelijk-duidelijkheid-over-vpl-premie-in-wnt-bezoldiging
08 oktober 2018

In een recente conclusie gaat Advocaat-generaal Mengozzi in op de vraag of een Franse vaste inrichting de omzet van haar buitenlandse hoofdhuis moet opnemen in haar pro rata.

/nl-nl/perspectieven/omzet-buitenlands-hoofdhuis-moet-volgens-advocaat-generaal-in-pro-rata
05 oktober 2018

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, het ontslagrecht eenduidiger te maken en de werkloosheidswet activerender.

/nl-nl/perspectieven/wetsvoorstel-arbeidsmarkt-in-balans-(wab)
04 oktober 2018

Worden vergoedingen - onder de noemer ‘beloning op maat’ - belast met btw? Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën bevestigd dat deze werkzaamheden vrijgesteld van btw kunnen plaatsvinden.

/nl-nl/perspectieven/beloning-op-maat-vrijgesteld-van-btw
04 oktober 2018

Tijdens de Ecofin op 2 oktober zijn de EU-lidstaten het eens geworden over drie voorstellen van de Europese Commissie: de ‘quick fixes’. Deze quick fixes treden in werking op 1 januari 2020.

/nl-nl/perspectieven/eu-lidstaten-bereiken-overeenstemming-over-drie-btw-voorstel-van-de-europese-commissie
04 oktober 2018

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet onbeperkt worden verlengd. Hoe stelt u vast hoeveel tijdelijke contracten nog wel kunnen worden aangegaan?

/nl-nl/perspectieven/ketenregeling-hoe-zit-het-nu-precies
Tonen 1 - 10 of 619
1 2 3 4 5 ...