Tonen 1 - 9 of 795
1  2 3 4 5 ...
21 februari 2019

De Tweede Kamer biedt Britten die in Nederland wonen, werken of studeren en na Brexit hun verblijfstitel zouden verliezen, een ‘fatsoenlijke oplossing’.

/nl-nl/perspectieven/brexit-een-fatsoenlijke-oplossing-voor-britten-die-in-nederland-wonen
21 februari 2019

In 2019 gaat het kabinet de eigenwoningregeling versneld evalueren. De verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek en de complexiteit van de regeling zijn hiervoor aanleiding, mede door vragen vanuit de Tweede Kamer.

/nl-nl/perspectieven/evaluatie-eigenwoningregeling-in-2019
19 februari 2019

Werkgevers zullen vanaf 2020 met een premiewijziging voor de Werkloosheidswet geprikkeld worden om personeel eerder een vast contract aan te bieden.

/nl-nl/perspectieven/wijziging-ww-sectorpremie-per-1-januari-2020
19 februari 2019

De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan haar werknemer op grond van artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht verschuldigde dwangsom vormt geen loon voor de loonbelasting.

/nl-nl/perspectieven/ontvangen-dwangsom-kwalificeert-niet-als-loon
14 februari 2019

Regelmatig constateren wij, of de Belastingdienst, dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in bepaalde situaties niet juist wordt berekend c.q. opgegeven in de loonaangifte. 

/nl-nl/perspectieven/aandachtspunten-verwerking-inkomensafhankelijke-bijdrage-zorgverzekeringswet-in-de-salarisadministra
14 februari 2019

Ook bij een minderheidsaandelenbelang hoeven niet altijd premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen. Mogelijk is ook dan geen verzekeringsplichtige dienstbetrekking aanwezig, zo besliste Hof Den Haag recent.

/nl-nl/perspectieven/is-het-wegdenken-van-een-eigen-bv-realiteit
14 februari 2019

Een belangrijke uitspraak in de zaak Deliveroo voor de kwalificatie van arbeidsverhoudingen in een opkomende platformeconomie.

/nl-nl/perspectieven/bezorgers-deliveroo-toch-geen-zelfstandigen
12 februari 2019

BDO deed onderzoek naar het functioneren van Msb’s. Resultaat? De gemiddelde ondernemersactiviteit laat te wensen over. Een aantal Msb’s leven momenteel op fiscaal drijfzand.

/nl-nl/perspectieven/cijfers-msb-s-niet-transparant-db-msb
05 februari 2019

Met ingang van 2019 wordt ook de hypotheekrenteaftrek voor de middeninkomens in stappen afgebouwd. Dit heeft gevolgen voor uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2019.

/nl-nl/perspectieven/afbouw-hypotheekrenteaftrek-in-2019
Tonen 1 - 10 of 795
1 2 3 4 5 ...