Tonen 1 - 9 of 719
1  2 3 4 5 ...
16 oktober 2018

Op Prinsjesdag 2018 is voorgesteld de dividendbelasting af te schaffen, wat tot veel kritiek heeft geleid. Dit heeft het kabinet doen besluiten de dividendbelasting toch niet af te schaffen. Het hiermee vrijkomende budget van ongeveer € 1,9 mrd wordt volledig ingezet voor de zogenoemde...

/nl-nl/perspectieven/dividendbelasting-blijft-bestaan-budget-wordt-ingezet-voor-fiscale-verlichting-voor-ondernemers
15 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

/nl-nl/perspectieven/duurzaamheids-drieluik-urgentie-waardering-en-aanpak
10 oktober 2018

Binnenkort vindt de WNT-controle weer plaats. Voor het jaar 2018 is het hoogste bezoldigingsmaximum geïndexeerd.

/nl-nl/perspectieven/indexering-bezoldiging-voor-2018
10 oktober 2018

Als u internationaal gaat ondernemen, krijgt u onherroepelijk te maken met wet- en regelgeving rondom personeel. In het Dossier Personeel leest u meer over ‘zaken doen in het buitenland’.

/nl-nl/perspectieven/personele-kansen-en-mogelijkheden-bij-internationaal-ondernemen-io-dpers
09 oktober 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de VPL-premie altijd tot de bezoldiging behoort. Een standpunt dat BDO altijd heeft aangehouden en onlangs herhaalde.

/nl-nl/perspectieven/eindelijk-duidelijkheid-over-vpl-premie-in-wnt-bezoldiging
09 oktober 2018

Overdracht van het familiebedrijf; wie neemt het roer over, en wanneer? Welke rol heeft familie? De Groot en Slot regelde het via een Familiestatuut.

/nl-nl/perspectieven/familiebedrijf-de-groot-slot-over-het-familiestatuut-io-fstat
08 oktober 2018

In een recente conclusie gaat Advocaat-generaal Mengozzi in op de vraag of een Franse vaste inrichting de omzet van haar buitenlandse hoofdhuis moet opnemen in haar pro rata.

/nl-nl/perspectieven/omzet-buitenlands-hoofdhuis-moet-volgens-advocaat-generaal-in-pro-rata
05 oktober 2018

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, het ontslagrecht eenduidiger te maken en de werkloosheidswet activerender.

/nl-nl/perspectieven/wetsvoorstel-arbeidsmarkt-in-balans-(wab)
04 oktober 2018

Worden vergoedingen - onder de noemer ‘beloning op maat’ - belast met btw? Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën bevestigd dat deze werkzaamheden vrijgesteld van btw kunnen plaatsvinden.

/nl-nl/perspectieven/beloning-op-maat-vrijgesteld-van-btw
Tonen 1 - 10 of 719
1 2 3 4 5 ...