BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Medisch management door MSB vrijgesteld van btw

12 oktober 2020

De vraag of medisch management is vrijgesteld van btw heeft al eerder ter discussie gestaan. In 2014 heeft BDO een procedure gewonnen over het medisch management door medisch specialisten in een ziekenhuis en het feit dat daarover geen btw is verschuldigd. De Belastingdienst is van mening dat de uitkomst van die procedure met ingang van 2015 is achterhaald door de invoering van de integrale bekostiging van ziekenhuizen. Op 25 september 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat het medisch management ook nu nog steeds is vrijgesteld van btw.

De uitspraak

De voorzitters van de vakgroepen van een medisch specialistisch bedrijf (MSB) verrichten managementhandelingen die bestaan uit het organiseren en coördineren van de zorgdiensten (van hun specialismen) binnen het ziekenhuis. Dit wordt veelal aangeduid als medisch management (deze term wordt niet in de uitspraak gebruikt). Voor de managementdiensten factureert het MSB een afzonderlijke vergoeding en berekent daarover btw.

De rechtbank stelt allereerst vast dat het ziekenhuis de afnemer is van zowel het medisch management als de door het MSB verrichte zorg, ook al ontstaat tussen de medisch specialist en de patiënt een individuele behandelingsovereenkomst.

Volgens de rechtbank is het niet relevant of de medisch specialistische diensten en de managementactiviteiten één vrijgestelde handeling vormen of dat sprake is van twee handelingen waarbij de managementactiviteiten bijkomend zijn. In beide gevallen leidt de toepassing van de medische vrijstelling ertoe dat de managementactiviteiten van het MSB zijn vrijgesteld van btw. Als de medisch specialistische diensten en managementactiviteiten al moeten worden aangemerkt als twee afzonderlijke handelingen, dan is de rechtbank van oordeel dat de managementactiviteiten zo bijkomstig en ondergeschikt zijn aan de medisch specialistische diensten, dat zij het btw-regime van deze hoofdprestatie volgen.

De rechtbank overweegt daarbij dat de managementactiviteiten met name handelingen betreffen die het MSB verricht aan het ziekenhuis met een focus op kwalitatief en veilig leveren van de medisch specialistische zorg. Vanuit het perspectief van het ziekenhuis maakt het MSB daarmee haar hoofdprestatie voor het ziekenhuis zo aantrekkelijk mogelijk. De managementactiviteiten zijn daarnaast voor het ziekenhuis geen doel op zich, omdat het zonder de medisch specialistische diensten geen afzonderlijk belang heeft bij de managementactiviteiten.

Wat betekent dit voor u?

Een belangrijke uitspraak voor MSB’s en ziekenhuizen. De rechtbank geeft duidelijk aan dat de medisch managementactiviteiten zondermeer zijn vrijgesteld van btw. Dat deze zaak over een transparant MSB (in maatschapvorm) gaat, heeft naar onze mening geen invloed gehad op het oordeel van de rechtbank. De uitspraak is daarom naar onze mening onverkort van toepassing op MSB’s met een niet-transparant besturingsmodel, bijvoorbeeld een coöperatie of BV. Op dit moment is nog niet bekend of de Belastingdienst tegen de uitspraak in hoger beroep gaat. Als nog bezwaar mogelijk is tegen een aangifte of aanslag, adviseren wij MSB’s om hiertegen tijdig bezwaar te maken. Dat geldt ook voor nog in te dienen aangiftes zolang de uitspraak nog niet definitief is. Toepassing van het oordeel van de rechtbank met terugwerkende kracht zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, omdat de Belastingdienst vasthoudt aan het uitgangspunt dat aan nieuwe jurisprudentie geen terugwerkende kracht kan worden ontleend.

Verder lijkt de uitspraak ook de deur (verder) open te zetten op toepassing van de vrijstelling van andere activiteiten die MSB’s en ziekenhuizen onderling verrichten, met als doel om gezamenlijk de zorg aan de patiënten te kunnen leveren. Hier zijn ook veel andere argumenten voor te benoemen. Dit is dan ook zeker niet de laatste uitspraak die we zullen zien over de samenwerking tussen MSB’s en ziekenhuizen.

Meer informatie
Als u vragen heeft of de gevolgen voor uw situatie wilt beoordelen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij zijn u graag behulpzaam!