Artikel:

Maximaal profiteren van de hittegolf? Niet alleen energie, maar ook btw-voordelen

03 augustus 2018

Wie zonnepanelen wil aanschaffen denkt in relatie tot btw vaak aan de voordelen die een particulier kan halen. Voor zakelijke investeerders zijn de belangen echter vele malen groter. Niet alleen de btw op de aanschaf is aftrekbaar, maar zelfs een deel van de btw op het onderliggende vastgoed. Een juiste insteek is daarbij wel cruciaal. Ook is de timing zeer essentieel. Zorg dus dat u tijdig de fiscale gevolgen voor de aanschaf van zonnepanelen in kaart heeft.

Zonnepanelen op zakelijk vastgoed

Heeft u zelf onroerend goed? Wilt u dit onroerend goed verduurzamen? Of laat u nu nieuw onroerend goed ontwikkelen? De btw voordelen die gepaard gaan bij de aanschaf van zonnepanelen zijn veelzijdig. Het hangt wel samen met het soort zonnepanelen. Zijn het zonnepanelen op het dak, in het dak, als dak of losse panelen?

Energie voor eigen gebruik of terug aan het net

Ook is van belang na te denken over de aanwending van de opgewekte energie. Wordt deze gebruikt voor de verwarming van de onroerende zaak? Of wellicht alleen voor de algemene ruimten? Of levert u de energie aan de huurders van het pand? De salderingsregeling zal verdwijnen, waardoor met een slimme meter de energielevering inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij moet u btw gaan afdragen in verband met de levering van energie. Maar daardoor ontstaat ook de mogelijkheid om btw terug te gaan vragen op de btw van de onroerende zaak. Bij nieuwe onroerende zaken kan dit om behoorlijke bedragen gaan. Maar zelfs als u geen energie gaat leveren, kunnen er gunstige regelingen van toepassing zijn.

Subsidie voor zonnepanelen op sportaccommodaties per 2019

Onlangs publiceerde de overheid een regeling voor de btw op sportaccommodaties. Als deze door nieuwe wetgeving (volg Prinsjesdag 2018!) niet meer aftrekbaar is, dan is wel een mooie subsidiepot beschikbaar om deze btw-last te beperken. Deze subsidie loopt op tot 20% van de investering inclusief btw en daarboven ook nog eens een extra 15% bij de aanschaf van zonnepanelen. Wie er nu met de meest zonnige julimaand ooit nog geen zonnepanelen wil aanschaffen, die komt straks van een koude kermis thuis!

Meer informatie

Meer weten over dit thema? Neem dan contact op met één van de specialisten van BDO Belastingadvies.