Artikel:

Maakindustrie herstelt zich verder in februari 2021 en eerste vooruitzichten voor 2021 en 2022 zijn positief

29 maart 2021

In februari informeerden wij u al dat de economische ontwikkelingen in de maakindustrie een gunstig beeld laten zien. In dit perspectief kijken we naar hoe de sector zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld en wat de eerste vooruitzichten zijn voor 2021 en 2022.

In februari en maart heeft het CBS-cijfers over de huidige stand van de maakindustrie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het herstel van zowel de dagproductie als de afzetprijzen heeft doorgezet en terug is op de pre-COVID-19 niveaus. Verder nemen de (export)orders toe en zijn de eerste vooruitzichten voor 2021 en 2022 positief.

Herstel van gemiddelde dagproductie en afzetprijzen zet door

De gemiddelde dagproductie laat in februari een verder herstel zien en is voor de 2e maand op rij positief (voor het eerst sinds oktober 2019). Verder is de mutatie van de gemiddelde dagproductie vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder (0,6% ten opzichte van februari 2020) uitgekomen op het hoogste niveau sinds februari 2020.

De gemiddelde dagproductie lag in de meeste bedrijfstakken hoger dan een jaar eerder, waarbij de bedrijfstak “Machines” de grootste stijging noteert van 6,3%. Alleen de bedrijfstakken “Reparatie en installatie van machines”, “Transportmiddelen” en “Voedingsmiddelen” laten een verslechtering zien ten opzichte van een jaar eerder (respectievelijk – 22,2%, -3,6% en -0,9%).

De gemiddelde afzetprijzen liggen op het hoogste niveau sinds februari 2020, maar zijn nog steeds negatief (-2,2%). Een maand eerder waren de producten in de industrie nog 4,1% goedkoper dan een jaar eerder.

Orderportefeuilles groeien door aanzienlijke groei in nieuwe orders

In februari is de inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi wederom boven de 50 uitgekomen. De aanhoudende groei van de PMI (van 58.8 in januari naar 59.6 in februari), is met name het gevolg van een verdere toename van de levertijden,  productieomvang en het aantal nieuwe orders. De toename in levertijden kunnen de komende maanden zorgen voor een afremming van de groei, maar worden waarschijnlijk binnen een paar maanden opgelost (onder andere door uitbreiding van de personeelsbestanden). De stijging in exportorders was minder groot dan in januari, maar laat nog steeds een aanzienlijke groei zien.  

Producentenvertrouwen verslechtert, maar is nog steeds positief

In februari 2021 verslechtert het producentenvertrouwen iets, van 0,6 in januari naar 0,1 in februari. Deze verslechtering komt met name doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie en voorraden. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproducten als te groot beschouwt is wel verder afgenomen.  Voor de meeste bedrijfsklassen is het producentenvertrouwen weliswaar afgenomen ten opzichte van januari 2021, maar voor een aantal bedrijfstakken (de hout- en bouwmaterialen en aardolie en chemie) is het producentenvertrouwen verder toegenomen.

Vooruitzichten voor de maakindustrie 2021 en 2022

Zowel de ING als de Rabobank verwachten dat de industrie zich verder herstelt in 2021 en te maken krijgt met een productiegroei. De sector zat eind 2020 al op het productieniveau van voor corona, maar met name de start van 2021 verloopt naar verwachting moeizamer. Dit heeft met name te maken met de buitenlandse vraag naar industrie, die de groei in exportorders dempt. Rabobank verwacht voor 2021 en 2022 een groei van respectievelijk 4% en 3%. ING houdt rekening met een lagere groei voor 2021, namelijk met 2,5%.

Meer informatie

Als één van de internationale marktleiders op het gebied van fusies en overnames staat BDO M&A dagelijks in contact met diverse investeringsmaatschappijen (ook met minderheidsbelangen), bedrijven die wellicht door de coronacrisis tijdelijk een wat mindere performance laten zien. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op.