Artikel:

Maakindustrie groeit naar recordhoogtes en vooruitzichten zijn onverminderd positief

09 juni 2021

Eerder informeerden wij u al dat de maakindustrie zich verder herstelt in 2021 en dat de eerste vooruitzichten voor 2021 en 2022 positief zijn. In dit perspectief kijken we naar hoe de sector zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. 
 
Het CBS heeft in april en mei weer diverse cijfers over de maakindustrie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de groei van de industrie de afgelopen maanden recordhoogtes heeft bereikt en dat de vooruitzichten voor 2021 onverminderd positief blijven. De groei wordt met name gedreven door een sterke groei van het aantal binnen- en buitenlandse orders en doordat veel landen op het punt staan om hun economie te heropenen.

Gemiddelde dagproductie en afzetprijzen groeien door en komen uit op hoogste niveaus sinds 2018 en 2017

In maart 2021 is de mutatie van de gemiddelde dagproductie vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder weer verder verbeterd (3% ten opzichte van maart 2020). De mutatie van de gemiddelde dagproductie is in maart zelfs op het hoogste niveau sinds augustus 2018 (4% ten opzichte van augustus 2017) uitgekomen.
 
De gemiddelde dagproductie lag in de meeste bedrijfstakken hoger dan een jaar eerder, waarbij de bedrijfstak “Transportmiddelen” de grootste stijging noteert van 17,1%. Dit komt voornamelijk doordat een aantal bedrijven in deze industrie vorig jaar in de laatste weken van maart hun fabrieken hadden gesloten. Er zijn slechts twee bedrijfstakken, “Reparatie en installatie van machines” en “Voedingsmiddelen”, die een verslechtering laten zien ten opzichte van een jaar eerder (respectievelijk – 23% en -2,9%). 
 
De gemiddelde afzetprijzen liggen in maart 2021 op het hoogste niveau (6,8% hoger dan in maart 2020) sinds april 2017 en zijn voor de tweede maand op rij gestegen. Een maand eerder waren de producten in de industrie nog 0,7% duurder dan een jaar eerder.

Groei in orderportefeuilles bereikt nieuwe recordhoogte

De inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi is in april wederom boven de 50 uitgekomen en heeft zelfs een nieuwe recordhoogte bereikt. De groei van de PMI (van 64.7 in maart naar 67.2 in april), komt met name voort uit de sterke groei van het aantal binnen- en buitenlandse orders. In april stegen nieuwe exportorders voor consumentengoederen sterk doordat veel landen op het punt staan de economie te heropenen, terwijl de ordergroei de laatste maanden met name werd gedreven door een sterke vraag naar investeringsgoederen en halffabricaten. De sterke groei zet een nog grotere druk op de toeleveringsketens, wat kan leiden tot nog langere levertijden en het ontstaan van steeds meer tekorten. De tekorten en langere levertijden hebben tot nu toe voornamelijk geresulteerd in hogere inkoopprijzen. Om de groei aan te kunnen, hebben bedrijven de afgelopen maanden hun personeelsbestanden al uitgebreid (sterkste groei sinds april 2018).

Producentenvertrouwen bereikt hoogste niveau sinds april 2019

Het producentenvertrouwen is de afgelopen maanden gegroeid van 0,1 in februari naar 6,5 in april en bereikt hierdoor het hoogste niveau sinds april 2019. De verbetering komt doordat ondernemers positiever zijn over de orderportefeuilles, de toekomstige productie en de voorraden. Voor alle bedrijfsklassen is het producentenvertrouwen in de afgelopen maand verder toegenomen. Het producentenvertrouwen voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie was in maart nog sterk negatief, maar heeft in april een sterke groei doorgemaakt.

Overnames in de industrie

De economische situatie heeft ook een duidelijke impact gehad op het aantal fusies en overnames in de industrie. Hoewel het aantal fusies en overnames binnen de industrie in de eerste twee kwartalen van 2020 achterbleef bij 2019, heeft zich dit in het 3e en 4e kwartaal volledig hersteld. Over geheel 2020 is het totaal aantal fusies en overnames binnen de industrie dan ook gelijk gebleven aan het totaal van 2019. Ook in het 1e kwartaal van 2021 is de fusie en overname markt binnen de industrie als vanouds en ligt zij op niveau van 2019. Gezien de aanhoudende positieve vooruitzichten, verwachten wij voor geheel 2021 daarmee een hoog transactievolume. 

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO herkennen wij de toename van het aantal deals sinds het 3e kwartaal van 2020. Tot en met mei jl. zijn al een significant aantal koop- én verkooptransacties afgerond en de pijplijn is onverminderd gevuld. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op.