Artikel:

M&A Deal Update kwartaal 2 2022 – Food & Flowers: dealactiviteit blijft op niveau ondanks economische onrust in eerste helft van 2022

06 september 2022

Ondanks de macro-economische onzekerheden en geo-politieke onrust (onder aanvoering van transacties in de subsector Food) blijft de fusie- en overnameactiviteit in de Food & Flower sector (F&F) op niveau. Hoewel het aantal fusies en overnames het afgelopen half jaar een daling vertoonde ten opzichte van een half jaar eerder, is het totale aantal transacties relatief stabiel gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Dit wijst op een zekere mate van ongevoeligheid voor de korte termijn effecten van macro-economische ontwikkelingen. Het blijft echter de vraag hoe ondernemingen en investeerders in de komende kwartalen gaan reageren. 

Economische vooruitzichten

Renteverhogingen, stijging van energieprijzen en aangewakkerde inflatie roepen vragen op over de economische vooruitzichten. Het innovatieve karakter van de sector en de onmisbaarheid van veel producten die het levert (met name Food), maakt de sector aantrekkelijk voor private equity (PE) partijen, die beschikken over een grote hoeveelheid te investeren kapitaal. Bovenstaande in combinatie met de relatief lage conjunctuurgevoeligheid van de sector leidt ertoe dat waarderingsmultiples voor F&F-ondernemingen momenteel hoger liggen dan gemiddelde waarderingsmultiples in de markt. De huidige politieke en economische onzekerheden lijken op dit moment beperkt impact te hebben op de M&A activiteiten rondom deze ondernemingen. Dit is mede het gevolg van een groei van het aantal investeerders in deze sector.

Private Equity (PE) betrokkenheid

  • Gemiddeld was er in de eerste helft van 2022 bij 42% van alle deals (21 transacties) in de F&F sector PE betrokken (bij 54% in Q1 en 30% in Q2). Dit is ten opzichte van de eerste helft van 2021 nagenoeg een verdubbeling. In de eerste helft van 2021 was er bij 21% van de deals (10 transacties) sprake van PE betrokkenheid. Hieruit blijkt dat de interesse in PE momenteel groter is dan voorheen.
  • De focus op innovatie door bedrijven actief in deze sector is een reden voor Private Equity om in te stappen. Een voorbeeld van een innovatieve F&F ontwikkeling is de technologische vooruitgang op het gebied van hightech kassen die het verbouwen van voedsel en planten efficiënter maakt. Dit soort initiatieven kunnen veel potentie bieden als oplossing voor hedendaagse en toekomstige problemen, waardoor deze ondernemingen voor financiële kopers erg interessant zijn. De sector heeft daarmee veel groeipotentie.

Voorbeelden van transacties met PE betrokkenheid in eerste halfjaar 2022

COFRA, een in Zwitserland gevestigde Private Equity firma van de familie Brenninkmeijer, heeft Dalsem overgenomen, een Nederlandse ontwikkelaar van hightech kassen wereldwijd. De overname markeert COFRA's tweede investering in de duurzame voedingssector en de volgende stap in de voortdurende diversificatiestrategie van COFRA. 

Rabo Investments is mede-aandeelhouder van de Koppert Cress Group geworden. Het bedrijf teelt onder meer een grote variëteit cressen en microgroenten. Koppert Cress Group is een familiebedrijf dat veel inzet in hun marketing strategie en sustainability.  

Multiple analyse

De stijgende interesse van Private Equity in de F&F sector komt o.a. door het stabiele verloop van de TEV/EBITDA multiple in combinatie met de bijdrage van de sector aan wereldwijde vraagstukken. Dit is het gevolg van macro trends zoals een groeiende wereldbevolking, consumenten die jaarrond bepaalde producten verlangen, en klimaatverandering. Hier kan de internationaal georiënteerde F&F sector goed op inspelen.

Als gevolg van macro-economische en geopolitieke onzekerheid, daalt vanaf het derde kwartaal van 2021 de gemiddelde TEV/EBITDA multiple van beursgenoteerde bedrijven. Aangezien de F&F-markt voorziet in diverse eerste levensbehoeften, is de markt relatief ongevoelig voor conjunctuurbewegingen. Het stabiele karakter van de verdiencapaciteit van de F&F-ondernemingen leidt er toe dat zij relatief hoger worden gewaardeerd door de markt ten opzichte van andere sectoren. Dit vertaalt zich in hogere TEV/EBITDA multiples, zeker ten tijde van grotere volatiliteit.

*De hierboven vermelde multiples zijn op basis van Total Enterprise Value/ Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (TEV/EBITDA). Verder zijn de multiples gebaseerd op bedrijven binnen Europa.
**De F&F sector bevat een breed scala aan ondernemingen. Van een slachterij tot een internationale voedselproducent en van een hightech kassenbouwer tot bloemengroothandel. Dit resulteert dan ook in een brede multiple range. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie van nevenstaande grafiek.

Verwachtingen 

  • Gedurende H2 2022 blijft er sprake van onzekerheid met betrekking tot de geopolitieke verhoudingen, grondstoffen- en energieprijzen en de mede hierdoor oplopende inflatie. Onder meer deze factoren hebben significante invloed op de verdiencapaciteit van alle ondernemingen binnen de brede F&F-sector en kunnen op termijn derhalve ook de overnameactiviteit binnen de sector beïnvloeden. 
  • Op dit moment presteert de F&F-overnamemarkt nog altijd goed, als gevolg van onder meer de relatieve conjunctuurongevoeligheid van de sector en de bestaande interesse van PE.
  • Bovendien wordt de sector nog altijd in de kaart gespeeld door trends, zoals groei van de wereldbevolking, consolidatie van subsectoren en toenemend consumentenbewustzijn van klimaatontwikkelingen. Hierdoor blijft innovatie van onverminderd belang en blijven F&F- bedrijven interessant voor kopers uit alle hoeken. Om die reden zal de F&F-markt hoogstwaarschijnlijk ook de komende periode sterk blijven presteren en zullen TEV/EBITDA multiples voor F&F-ondernemingen naar verwachting hoger blijven dan de gemiddelde markt.

Uitgelichte deals

Royal De Heus neemt Feijen Diervoerders over. Feijen Diervoerders is een familiebedrijf dat al zes generaties lang gerund wordt door de familie Feijen. Binnen de familie zijn er echter geen opvolgers meer. De voortzetting door familiebedrijf De Heus, in samenwerking met Henk van Ginkel, moet ervoor zorgen dat de familie- en bedrijfswaarden voortgezet zullen worden. Tevens biedt de overname kans om te profiteren van schaalvoordelen en meer flexibiliteit waardoor de veranderende markt steeds beter bediend kan worden. 

Refresco, een van de grootste onafhankelijke drankfabrikanten ter wereld (oorspronkelijk opgericht in het Brabantse Maarheeze door familie Winters) en KKR (een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij), hebben aangekondigd dat zij een definitieve overeenkomst hebben getekend om een meerderheidsbelang in Refresco te verwerven. KKR zal Refresco ondersteunen bij het uitbreiden van zijn wereldwijde en strategische ambitie om bestaande en nieuwe klanten beter te kunnen bedienen via een reeks kanalen.

Fusie tussen Bloemengroothandelaren Hilverda De Boer en FM Group. Beide bedrijven  opereren wereldwijd en willen met deze strategische fusie een nog aantrekkelijkere partner zijn voor verschillende stakeholders. Door de fusie ontstaat een stevig platform voor verdere groei, waarop de combinatie actief wil gaan doorzetten.

Meer informatie?

Een overzicht van al onze recente deals ziet u hier. Benieuwd naar een inschatting van de valuation en/of transactie multiple voor uw onderneming? Wij helpen u graag om een nauwkeurige inschatting te maken.

Voor meer informatie klik op onderstaande knop:

Klik hier voor meer informatie over BDO M&A