BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort naar 5 jaar

16 mei 2018

Onlangs stuurde de staatssecretaris van Financiën een kabinetsreactie over de evaluatie van de 30%-regeling naar de Tweede Kamer. Hierin is opgenomen dat de regering voornemens is om de looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten van 8 naar 5 jaar. Het gaat hierbij om het deel van de fiscale regeling dat geldt voor werknemers die uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen.

Wijziging voor nieuwe én bestaande gevallen

Het kabinet wil deze wijziging voor zowel nieuwe als bestaande gevallen doorvoeren. De 30%-regeling voor ‘ingekomen werknemers’ geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30% van het loon belastingvrij te vergoeden aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De regeling is onder andere bedoeld om werknemers aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig zijn, maar ook als vergoeding voor extra kosten die deze werknemers maken, zoals reiskosten, huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud.

Waarom verkorten?

Uit een evaluatie van de regeling vorig jaar blijkt dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt. Van de circa 20% die de regeling wel tot acht jaar gebruikt, vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. Voor het kabinet reden de 30%-regeling met drie jaar te verkorten. In omringende landen met vergelijkbare regelingen geldt vrijwel overal ook een looptijd van vijf jaar.

De verwachting is dat rond Prinsjesdag de tekst van de gewijzigde wetsvoorstellen beschikbaar komt en dat dan duidelijk wordt of er al dan niet eventueel overgangsrecht komt voor al lopende 30% regelingen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij uiteraard daarover berichten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de 30%-regeling of grensoverschrijdend werken? Neem dan contact op met één van onze specialisten grensoverschrijdende arbeid.