Artikel:

Loopbaanbudget: hoe zorgt u voor een juiste besteding?

15 juni 2018

Steeds meer CAO’s kennen inmiddels een loopbaanbudget en/of een Individueel Keuzebudget (IKB). Lees hierover meer in een eerder nieuwsbericht. Voor veel werkgevers in de zorg is het lastig om een goede uitvoering te geven aan de besteding van het loopbaanbudget en het IKB. Met name het loopbaanbudget: wat mag een werknemer nu wel en niet vergoed krijgen? Wie bepaalt dat? En, hoe werkt het administratief en fiscaal uit?

Loopbaanbudget CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Deze CAO kent sinds 1 juli 2015 een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget is bedoeld om de optimale individuele inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.
De werknemers bouwen maandelijks een deel van het budget op. Hierbij geldt een maximale opbouw van 36 maanden.

Bij de besteding van budget speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Het is namelijk de bedoeling dat de medewerkers samen met de leidinggevende één keer per jaar een gesprek voeren en afspraken maken over de individuele inzetbaarheid van de werknemer en eventuele besteding van het loopbaanbudget. Hierbij kijken ze samen wat voor deze individuele werknemer zinvol is.

Wat mag allemaal uit het budget vergoed worden?

De CAO kent een ruime uitleg. Het gaat erom dat de besteding bijdraagt aan het doel “optimale individuele inzetbaarheid”. 'Voor de ene werknemer kan dit een aanvullende werk gerelateerde cursus zijn. Voor een andere werknemer kan dit een vergoeding voor een budgetcoach zijn om zo beter om te kunnen gaan met financiële problemen waardoor de bijbehorende stress afneemt.

Bij besteding van loopbaanbudget moet u toetsen of de gekozen besteding aan te merken is als belastbaar/bruto loon of als een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (=netto). Zo zal de werk gerelateerde cursus netto uit het budget vergoed mogen worden terwijl voor de kosten voor een budgetcoach een bruto vergoeding geldt.

Waarom is het in de praktijk lastig om de regeling goed uit te voeren?

Omdat de besteding van het loopbaanbudget altijd betrekking heeft op een individuele werknemer is geen algemene richtlijn te geven. We zien dat werknemers de grenzen opzoeken bij invulling van de besteding. Draagt een hobbycursus bij aan het doel “optimale individuele inzetbaarheid”? De één vindt dat daarmee een grens wordt overschreden terwijl een ander goed kan onderbouwen waarom het voor een bepaalde werknemer bijdraagt aan de individuele inzetbaarheid. Ook gaan leidinggevende en werknemers vaak ten onrechte ervanuit dat een besteding netto kan terwijl er nog geen fiscale toets heeft plaatsgevonden. Veel is bovendien ook afhankelijk van de invulling die de directe leidinggevende aan de gehele regeling geeft.

Stel een duidelijk beleid op

Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren wij om een duidelijk beleid op te stellen hoe om te gaan met het loopbaanbudget en ook een duidelijke procedure in te voeren voor de uitvoering zodat niet alleen het budget juist besteed wordt maar ook fiscaal goed verwerkt wordt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitwerking van het Individueel Keuzebudget en/of het Loonbaanbudget? Neem dan contact op met Jacqueline Ros of Daisy Kramer, beide verbonden aan de branchegroep Zorg van BDO, via telefoonnummer (088) 236 48 03 of stuur een e-mail naar [email protected].