Artikel:

Loonbeslag in de salarisadministratie

15 maart 2019

De procedure van het loonbeslag

De Belastingdienst en het LBIO maken veelvuldig gebruik van loonbeslagen. Zij kunnen namelijk eenvoudig achterhalen bij welke werkgever een schuldenaar in dienst is. De Belastingdienst kan deze informatie uit de loonaangifte halen en het LBIO ontvangt deze informatie normaliter via de ex-partner. Voor andere partijen is het echter ook mogelijk om te achterhalen waar een schuldenaar werkt, doordat zij deze informatie kunnen opvragen uit de gegevensbestanden van onder meer het UWV en de SVB.

Op welke loonbestanddelen kan beslag worden gelegd?

Bij een loonbeslag moet de werkgever bij elke loonbetaling – normaliter per maand of per vier weken – een bepaald bedrag inhouden op het nettoloon van de desbetreffende werknemer. Het beslag geldt niet alleen voor het reguliere salaris, maar ook voor alle andere beloningen mits deze in geld worden uitgekeerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vakantiegeld, een dertiende maand, een winstuitkering en overwerk-, ploegen- en onregelmatigheidstoeslagen. Ontvangt een werknemer reële onbelaste kostenvergoedingen (bijvoorbeeld voor gemaakte reiskosten), dan vallen deze echter niet onder het loonbeslag, aangezien dergelijke vergoedingen voor aantoonbare kosten voor de beslaglegging niet tot het loon worden gerekend.

Belaste vergoedingen, zoals het bovenmatige deel van een reiskostenvergoeding, kunnen echter wél onder het loonbeslag vallen. Alle bedragen waarop de werknemer bij de beëindiging van zijn dienstbetrekking recht heeft, zoals de waarde van niet-opgenomen vakantiedagen of een eventuele ontslagvergoeding, vallen ook onder het loonbeslag.

Download de Servicebrief Lonen

Wilt u alles weten over loonbeslag in de salarisadministratie. Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download servicebrief lonen