BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Let op de btw-aftrek bij eigen kosten waar ook derde(n) van profiteren

16 oktober 2020

Recent oordeelde het Hof van Justitie over een situatie waarin een Belgische ondernemer kosten met btw maakte, waar ook een derde profijt van had. Ook in Nederland zullen zich situaties voordoen waarin een btw-ondernemer kosten maakt voor eigen leveringen of diensten, waarbij ook één of meerdere derden kunnen zijn gebaat. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij koop-/aannemingsovereenkomsten. Dit was ook de casus in het  recente arrest van het Hof van Justitie waarin de vraag over de beperking van aftrek van voorbelasting op gemaakte kosten in verband met dergelijke koop-/aannemingsovereenkomsten centraal stond.

Koop-/aannemingsovereenkomsten in de btw

Wanneer een stuk grond wordt verkocht door een andere partij dan degene die op het stuk grond een gebouw bouwt, is voor de btw sprake van twee afzonderlijke prestaties. Dat is anders als die twee partijen onderdeel zijn van een fiscale eenheid btw.

Wanneer het gaat om woningen of andere gebouwen bij een afnemer die geen of een beperkt recht op aftrek van voorbelasting heeft, is het een voordeel als de grond nog in de overdrachtsbelastingsfeer kan worden geleverd. Er geldt dan een vrijstelling voor de btw. Dat is bijvoorbeeld het geval als er nog een oud gebouw op de het betreffende stuk grond staat. Om die reden wordt in dat soort gevallen regelmatig met koop-/aannemingsovereenkomsten gewerkt.  Een recent oordeel van het Hof van Justitie brengt luidt dat de aftrek van btw op bepaalde gemaakte kosten mogelijk beperkt is.

Het recente oordeel van het Hof van Justitie

In de zaak waarin het Hof van Justitie recent een oordeel heeft gegeven gaat het om een aannemer die op grond van derden appartementen bouwt. De grond wordt door deze derden geleverd aan de afnemers. De aannemer levert het gebouw. Zij betaalt de publiciteits-,  administratie- en de makelaarskosten. De btw op deze kosten brengt zij volledig in aftrek. Volgens de Belgische belastingdienst is deze aftrek echter beperkt. De btw is slechts aftrekbaar voor zover deze betrekking heeft op de levering van de gebouwen.

Volgens het Hof van Justitie bestaat volledig recht op aftrek wanneer de kosten zijn gemaakt in het eigen belang van de aannemer en de belangen van de eigenaren van de grond slechts ondergeschikt daaraan zijn. Volgens het Hof van Justitie bestaat echter geen recht op aftrek wanneer de kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de handelingen van die derde. Wanneer een gedeelte van de ingekochte diensten zijn gebruikt voor de handelingen van die derde dan bestaat voor dat gedeelte geen recht op aftrek, aldus het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie merkt ten slotte nog op dat als degene die de kosten maakt, de mogelijkheid heeft de kosten door te berekenen aan de derde (ook al wordt daar geen gebruik van gemaakt), dit een aanwijzing vormt dat de kosten betrekking hebben op de handelingen van die derde.

Gevolgen voor de praktijk

Niet alleen bij voormelde koop-/aannemingsovereenkomsten maar ook in andere gevallen kan de situatie zich voordoen dat een btw-ondernemer kosten maakt ten behoeve van haar eigen prestatie(s) waar vervolgens ook een derde voordeel van heeft. Of de voorbelasting die op deze kosten drukt door de btw-ondernemer kan worden teruggevorderd is dan met name afhankelijk van het rechtstreekse verband tussen de kosten en de prestatie van de ondernemer zelf en het belang en de positie van de derde bij deze kosten. Deze beoordeling moet van geval tot geval worden gemaakt. Uiteraard zijn wij u hierbij graag behulpzaam.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!