Artikel:

Komt uw onderneming in aanmerking voor de Brexitsubsidie?

23 maart 2021

Het Verenigd Koninkrijk wordt sinds 1 januari 2021 niet meer als onderdeel van de EU gezien. Ondernemers die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk worden hierdoor geconfronteerd met de douaneformaliteiten die horen bij het drijven van handel met een derde land. Dit geldt ook voor ondernemers in het Verenigd Koninkrijk die handel drijven met de EU of Noord-Ierland.

De overheid van het Verenigd Koninkrijk komt met een subsidie om Engelse ondernemingen de benodigde douanekennis te laten vergaren. Op deze wijze willen ze zorgen dat ondernemingen ‘in control’ zijn wat betreft hun douaneverplichtingen.

Brexit Support Fund

Deze subsidie is open gesteld en staat bekend onder de naam ‘SME Brexit Support Fund’. Het SME, small and medium-sized enterprises, is het Engelse equivalent van het mkb. De subsidie is dan ook gericht op het Engelse midden- en kleinbedrijf. De subsidie kan gebruikt worden om personeel op te leiden in:

  • het doen van douaneaangiften;
  • het beheersen van douaneprocessen, -systemen en -software’;
  • specifieke import en export gerelateerde aspecten waaronder btw, accijns en oorsprongregels.

De subsidie mag echter ook gebruikt worden om professioneel advies in te winnen zodat aan alle douaneformaliteiten en -verplichtingen kan worden voldaan.

Komt uw onderneming in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de SME Brexit Support fund moet door een onderneming aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • de onderneming moet gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk;
  • de onderneming moet voor ten minste 12 maanden gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de onderneming in bezit is van een AEO vergunning;
  • de onderneming mag niet eerder belasting- of douaneverplichtingen verzuimd hebben;
  • de onderneming mag niet meer dan 500 werknemers hebben;
  • de onderneming mag niet meer dan £100 miljoen aan omzet genereren;
  • de onderneming moet goederen importeren of exporteren tussen Groot Brittannië en de EU of Groot Brittannië en Noord-Ierland.
  • de onderneming moet zelf de douaneaangiften verzorgen voor de eigen goederen of dit laten doen door een andere partij, maar heeft hierbij zelf extra kennis nodig om dit intern zo efficiënt mogelijk in te regelen.

Aanmelden tot 30 juni 2021
Het is voor ondernemingen tot 30 juni 2021 mogelijk om zich aan te melden voor de SME Brexit Support Fund. Wij helpen u hier graag mee!

Hoe kan BDO u ondersteunen?

BDO heeft de kennis en ervaring om u bij te staan zodat uw handel met het Verenigd Koninkrijk minimale last ondervindt in een ‘no-deal’-scenario. Samen met u zorgen wij ervoor dat u kunt blijven doen wat u doet, terwijl wij de douanetechnische aspecten in kaart brengen en u ondersteunen bij het afdekken van de risico’s. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.