Artikel:

Klimaatakkoord en fiscale bijtelling emissieloze auto van de zaak

12 juli 2019

Afgelopen week is het aangepaste ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Het akkoord gaat in op een groot aantal te nemen maatregelen in diverse sectoren en onderdelen van de samenleving, met als doel de CO₂ uitstoot terug te brengen naar een niveau dat internationaal is afgestemd.

Een van de te nemen maatregelen is het geleidelijk aan verhogen van de fiscale bijtellingsregeling voor emissieloze personenauto’s. Jarenlang zijn voor dit type auto stimulerende regelingen van kracht geweest, maar deze worden nu in het licht van andere maatregelen rond het gebruik van (personen)auto’s teruggedraaid. Wat gaat er concreet met de bijtelling voor CO₂-neutrale auto’s (vol elektrisch) gebeuren?

De maandelijkse kosten voor de elektrische auto van de zaak zullen de komende jaren significant stijgen. Zo zal de fiscale bijtelling van een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 volgend jaar meer dan verdubbelen (2019 € 2.000 en in 2020 € 4.700). De aangekondigde bijtellingsregels zullen wederom afhankelijk worden van de datum eerste ingebruikname. Dit betekent dat aankoop en aflevering dit jaar nog 5 jaar lang garant staat voor de huidige lage bijtellingsregels.
Voor innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto geldt dat de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024.

Naast deze maatregelen worden aankoopsubsidies voor elektrische auto’s afgebouwd. Jaarlijks zal worden bekeken tot welk niveau financiële ondersteuning zal plaatsvinden.

Tot slot vermeldt het akkoord dat de accijns op benzine niet zal toenemen, maar dat op dieselbrandstof de komende jaren de accijns zal stijgen met 1 cent in 2021 en nogmaals 1 cent in 2023.

Meer weten?

Wil u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met een van leden van de Adviesgroep Loon en Premieheffing.