Artikel:

Kansen voor zorginstellingen bij verslaggeving over duurzaamheid

01 november 2022

De zorg loopt niet vooraan op het terrein van duurzaamheid. Dit thema had de afgelopen jaren bij veel zorginstellingen niet de hoogste prioriteit, om begrijpelijke redenen, en was ook relatief vrijblijvend. Maar die tijd is binnenkort voorbij.

Nieuwe regelgeving verplicht ook grote zorginstellingen om te rapporteren over niet-financiële informatie, uiteraard met als doel die instellingen in beweging te krijgen zodat ze hun prestaties op onder meer duurzaamheid verbeteren. Een nieuwe werkelijkheid, die niet alleen verplichtingen met zich meebrengt, maar zorginstellingen ook volop kansen biedt.

Verplicht rapporteren over duurzaamheid

Zorginstellingen zijn vanaf 1 januari 2022 verplicht een bestuursverslag te maken, op basis van de veranderde Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) en de regeling openbare jaarverantwoording WMG, die de regeling verslaggeving WTZi vervangt. Voor dat verplichte bestuursverslag gaan dezelfde regels gelden als voor profit-bedrijven.

Ondertussen komt rapporteren over duurzaamheid als verplicht thema ook steeds dichterbij, indirect via CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)-richtlijn. Een richtlijn die onder meer grote beursgenoteerde zorgverzekeraars vanaf 2024 verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Deze CSRD moet leiden tot meer transparantie over betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dit zal via de ketenwerking ook effect hebben op zorginstellingen.

Eerste stap naar volwaardige duurzaamheidsverslaggeving

Die ontwikkelingen samen verhogen de urgentie voor zorginstellingen tot verslaggeving over duurzaamheid. Het is slim dit momentum te benutten door direct een of meerdere duurzaamheidsthema’s in het bestuursverslag te betrekken, met oog op een uiteindelijk volwaardige duurzaamheidsverslaggeving. Begin stap voor stap, en zet die stappen nu. Of het nu gaat om het verminderen van de CO2-footprint, een betere afvalverwerking of het verlagen van energieverbruik. 

Het alternatief is dat u die stappen later alsnog moét zetten, op basis van wetgeving of ketenwerking, en tegen die tijd met mogelijk financiële minder interessante regelingen. Met andere woorden: pak nu door, en doe het meteen goed. Met alle kansen en voordelen van dien.

Kansen voor werkgeverschap, financiering en waardevermeerdering

Zorginstellingen die kunnen aantonen dat ze qua duurzaamheid stappen vooruitzetten, zijn een aantrekkelijkere werkgever. Mensen verbinden zich graag aan organisaties die blijk geven van bewustzijn over hun directe en indirecte omgeving. Verslaggeving over duurzaamheid heeft bovendien effect op de financiering; geldverstrekkers kijken steeds nadrukkelijk naar het totale profiel van de organisatie en financieren liever duurzame dan niet-duurzame investeringen, wat zich vertaalt in het rentetarief. En zorginstellingen die hun vastgoed weten te verduurzamen, zien hun inspanningen terug in een beter energielabel, wat uiteraard een positief effect heeft voor de taxatiewaarde van de panden in kwestie en direct lagere energielasten tot gevolg zal hebben.

Inzicht en transparantie

De zorg is voor zeven procent verantwoordelijk voor de bijdrage aan klimaatproblemen, maar inzicht op instellingsniveau is nog niet de norm. Terwijl alles begint met ambitie gebaseerd op inzicht; alleen met de juiste gegevens in beeld is het mogelijk om aan de juiste knoppen te draaien. Daarom is het zaak dat zorginstellingen (middels verslaggeving) transparant zijn over hun stappen op het terrein van duurzaamheid. Dat is een eerste stap om het thema duurzaamheid te verankeren in de strategie. 

Wat kan BDO voor u betekenen?

BDO is graag uw gids bij deze duurzaamheidsreis, met verslaggeving als katalysator van uw strategie en beleid op de duurzaamheidsthema’s. Met onze specialisten kunt u sparren over de juiste route voor uw zorginstelling, de wijze van rapporteren en over de manier waarop u de verkozen thema’s kunt laten ‘landen’ in het beleid van uw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over de mogelijkheden.