BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Indeling vaksector uitzendbureaus niet meer mogelijk - verdere duidelijkheid door beantwoording Kamervragen

13 juli 2017

Indeling in een ‘vaksector’ is voor uitzendbureaus per 25 mei 2017 niet meer mogelijk. Lees hier meer daarover in ons eerdere artikel terzake. Door een indeling in de vaksector in plaats van de uitzendsector, besparen uitzendbureaus een aantal procenten aan premies werknemersverzekeringen, in het verleden tot wel meer dan 5%.

Indeling vaksector uitzendbureaus

Deze abrupte en ingrijpende wijziging heeft vragen doen rijzen. Daarom zijn Kamervragen gesteld aan de staatsecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze zijn beantwoord op 10 juli 2017.

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt vooral dat het besluit is genomen, omdat vele uitzendbureaus inmiddels hebben verzocht om indeling in een vaksector. Meer dan 50% van de uitzendarbeid is nu ingedeeld in een vaksector. Hierdoor is uitholling van de uitzendsector (sector 52 ‘Uitzendbedrijven’) ontstaan. Daarnaast blijkt ook dat uitzendbedrijven die niet werken met een uitzendbeding (wat grofweg een belangrijke voorwaarde was voor indeling in een vaksector) ook flexibel kunnen zijn door te werken met kortdurende contracten. Kortom, de mogelijkheid tot indeling in de vaksector miste zijn doel, zo is geoordeeld.

Uit de reactie op de gestelde vragen komen met name de volgende drie punten naar voren:

Tot 2019 geen verandering voor bestaande gevallen

Voor bestaande gevallen en aanvragen die zijn ingediend voor 25 mei 2017 zijn er geen wijzigingen. De ministeriële regeling van 18 mei 2017 heeft slechts als doel om de regeling te ‘bevriezen’. Vanaf 25 mei 2017 is een herindelingsverzoek van de uitzendsector naar een vaksector dus niet meer mogelijk. Aangegeven is dat het streven is om een definitieve regeling te treffen per 1 januari 2019 en dan het verschil in premiebehandeling tussen uitzendbureaus op te heffen.

Personeels-bv’s

De ondernemingen die uitsluitend binnen concern arbeidskrachten uitzenden (personeels-bv), vallen niet onder de verplichte indeling in de uitzendsector. Deze ondernemingen vallen in de vaksector waar de arbeidskrachten te werk worden gesteld.

Zzp’ers met een eigen bv

Zzp’ers die via een eigen bv werken, zijn normaliter bij hun eigen bv niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Mochten zij daar toch verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, dan vallen deze situaties ook onder de nieuwe regels en volgt geen indeling in een vaksector (maar indeling als uitzendbedrijf).

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze loonheffingsspecialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing. Ook kunt u zich inschrijven voor onze Actualiteitendagen 2017, waar wij eveneens op dit onderwerp ingaan.