Artikel:

Invoering btw-herziening op kostbare diensten uitgesteld

06 november 2017

Op 18 mei van dit jaar heeft het Ministerie van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd voor een nieuwe btw-herzieningsregels op kostbare diensten. Dit wetsvoorstel zou per 1 januari 2018 in werking treden. In een recent parlementair stuk (Wet afschaffing landbouwregeling) heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de nieuwe herzieningsregels voor kostbare diensten in elk geval niet per 1 januari 2018 in werking zal treden.

Kostbare diensten

Onder de kostbare diensten vallen diensten die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer over langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Deze diensten worden doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Omdat deze diensten dezelfde kenmerken vertonen als investeringsgoederen, is het Ministerie van Financiën van mening dat de aftrek van de btw op deze diensten dient te worden herzien overeenkomstig de herzieningsregels die gelden voor roerende en onroerende zaken.

Overgangsregeling?

De datum waarop de herzieningsregeling voor kostbare diensten zal worden ingevoerd is uitgesteld en dus nog onbekend. Het is ook nog onbekend of de wetgever een overgangsregeling zal treffen. Bij de aankondiging van het wetsvoorstel in mei 2018 gaf de wetgever aan niet in een overgangsregeling te zullen voorzien. In het recente parlementaire stuk over de landbouwregeling lijkt de staatssecretaris in één van zijn antwoorden op vragen vast te houden aan het uitgangspunt dat geen overgangsregeling wordt getroffen. Dat zou betekenen dat voor kostbare diensten die zijn afgenomen voor de inwerkingtreding van de nieuwe herzieningsregeling herziening mogelijk zou zijn. Voor de landbouwers die per 1 januari 2018 waarschijnlijk hun landbouwregeling kwijtraken is dat goed nieuws. Voor andere ondernemers kan dat ook nadelig uitpakken.

Meer informatie?

Wanneer de nieuwe herzieningsregels voor kostbare diensten in werking gaan treden is vooralsnog onduidelijk. Wilt u een nadere toelichting en/of een beoordeling van uw eigen situatie? Neem dan contact op met één van onze btw-specialisten.