Artikel:

Introductie van de private financiering van het 'derde WW-jaar'

06 november 2017

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW op cao-niveau te introduceren.

Met deze aanvulling wordt het WW-recht voor werknemers feitelijk weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. In 2017 hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over de wijze waarop de betreffende reparatie zal gaan plaatsvinden. De Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) is de nieuwe regeling die reparatie mogelijk maakt. In deze update willen wij u samen met de specialisten van BDO Legal op hoofdlijnen informeren over de werking van de PAWW en de eventuele gevolgen voor de salarisadministratie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van de adviesgroep Loon- & Premieheffing via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.

Download de nieuwsbrief