Artikel:

Inkoopvergelijking 2021: vergelijk zorgverzekeraarsbeleid in 3 sectoren

23 april 2020

Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 1 april weer de contouren van het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij verzorgen, net als ieder jaar, een compacte vergelijking met daarin alle beleidsstukken gebundeld. De vergelijkingen zijn opgesteld voor de ggz, de wijkverpleging en de ziekenhuiszorg. Dit biedt betrokkenen een handig overzicht van de speerpunten en inkoopvoorwaarden van alle zorgverzekeraars. 

Hoewel alle zorgverzekeraars een disclaimer hebben opgenomen over mogelijke aanpassingen naar aanleiding van de Covid-19 uitbraak, hebben zij allen beleidslijnen kenbaar gemaakt. Per sector geven we in dit perspectief weer wat daarin opvalt. Dit mede omdat zorgverzekeraars aangeven dat ze zich kunnen voorstellen dat een deel van de ambities in het inkoopbeleid vertraging oploopt als gevolg van Covid-19. Vooralsnog houden ze de uitgezette lijnen vast.

Ggz

Zorgverzekeraars zetten, net als in 2020, in op zorg dichtbij met een focus op hun eigen kernregio’s. Wat betreft het aankomende zorgprestatiemodel is de boodschap van zorgverzekeraars dat zij voornemend zijn op 31 december 2021 een ‘harde stop’ op alle lopende trajecten toe te passen en vanaf 2022 de zorg te declareren in nieuwe zorgprestaties. Hierdoor sluiten zorgverzekeraars in een aantal gevallen vandaag de dag dan ook geen nieuwe meerjarencontracten meer. 

Voor het oplossen van de personeelstekorten en wachttijden in de sector leggen zorgverzekeraars het initiatief bij de zorgaanbieders. Zij bieden hen de mogelijkheid tot innoveren en stimuleren samenwerking. 

De inkoopvergelijking ggz is er in twee versies: één voor instellingen en één voor vrijgevestigden. Een aantal zorgverzekeraars gebruikt in het beleid echter een nieuwe verdeling: digitale inkoop (vrijgevestigden en ‘kleine’ instellingen (omzet max. 3 miljoen) en handmatige inkoop (grote instellingen). Voor de kleine instellingen is het dus goed opletten welk beleid voor hen van toepassing is.

Wijkverpleging

Een groot aantal zorgverzekeraars zet in op het langer thuis wonen van hun verzekerden. Daarbij komen preventie, zelfredzaamheid en samenwerking tussen de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein veelvuldig terug.

Zorgverzekeraars leggen voor 2021 de focus op het bieden van een herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig team, conform de gelijknamige leidraad. In het verlengde hiervan contracteren minder zorgverzekeraars individuele zzp’ers. Op het gebied van e-Health vormt bij een aantal zorgverzekeraars de VIPP InZicht als inkoopeis. 

In tegenstelling tot vorig jaar ligt de focus minder op het aangaan van meerjarencontracten en het beperken van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast wisselt het inhoudelijke inkoopbeleid voor de gespecialiseerde zorgvormen (zoals medische kindzorg, palliatieve zorg, casemanagement dementie), per zorgverzekeraar. 

Ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraars zetten over het algemeen het ingezette beleid van voorgaande jaren door. De focus blijft liggen op doelmatigheid, kwaliteit en de kosten van zorg, ingegeven vanuit het (Bestuurlijk) Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Meerjarencontracten worden nadrukkelijk genoemd als instrument om ingrijpende afspraken te maken over de substitutie van zorg en in het streven naar een doelmatige en zuinige zorg. 

Veel verzekeraars leggen de nadruk op het programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’; dit omvat substitutie van zorg naar de eerste lijn en samenwerking in de regio, maar omvat tevens het afschalen van zorg indien deze de kwaliteit van leven niet ten goede komt. Bij dit laatste speelt ‘Samen Beslissen’ een steeds grotere rol. 

Om te komen tot de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en een financiering voor innovatieve oplossingen, waaronder e-Health, worden onder meer de transformatiegelden aangewend. Hoe en met welk specifiek doel deze transformatiegelden kunnen worden aangevraagd en ingezet verschilt per verzekeraar.

Meer informatie

Benieuwd naar alle onderwerpen in de inkoopvergelijkingen? Download  de vergelijking passend bij uw sector. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Bekijk inkoopvergelijking ggz-instellingen

Bekijk inkoopvergelijking ggz-vrijgevestigden 

Bekijk inkoopvergelijking wijkverpleging

Bekijk inkoopvergelijking Medisch Specialistische Zorg