Artikel:

Industrie maakt nog altijd een groei door ondanks lockdowns en oorlog

06 juli 2022

Gemiddelde dagproductie en afzetprijzen blijven stijgen

 

In de maand april is de mutatie van de gemiddelde dagproductie ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder opnieuw gestegen (met 7,6% ten opzichte van april 2021).

De gemiddelde dagproductie lag in ruim de helft van de bedrijfstakken hoger ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Opnieuw werd de grootste groei, met 65% ten opzichte van een jaar eerder, gerealiseerd door de bedrijfstak “Machine-industrie”.

In april 2022 lagen de gemiddelde afzetprijzen 29% hoger dan in april 2021 en liggen op het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1981. Deze laatste maanden wordt de toename met name veroorzaakt door de forse toenames in de energie- en transportkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor had de industrie al te maken met sterke prijsstijgingen als gevolg van het herstel na de coronacrisis.

Langere levertijden en personeels- en materiaaltekorten hebben een behoorlijke impact op de sector

De inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi komt voor mei uit op 57.8, wat een daling is ten opzichte van april. De hoogte van de PMI wordt in mei met name gedreven door de langere levertijden en verstoringen van de toeleveringsketens. Hierbij spelen oplopende personeelstekorten en hogere prijzen ook een grote rol.

Het aantal nieuwe orders nam wel toe door het winnen van nieuwe klanten, maar we hebben ook te maken met een daling van orders door corona, de oorlog in Oekraïne, verstoringen in toeleveringsketens en sterke prijsstijgingen. De werkgelegenheid in de industrie is weer verder toegenomen en er is sprake van een oplopend tekort aan vakkundig personeel. Verder is er een toename te zien in de hoeveelheid onvoltooid werk door de vertragingen in de leveringen en de grote materiaal- en personeelstekorten.

Producentenvertrouwen daalt in mei, maar ligt hoger dan in de eerste maanden van 2022

Het producentenvertrouwen daalde van 10,8 in april naar 9,9 in mei, maar lag toch nog hoger dan de eerste maanden van 2022 (januari: 9, februari 8,5 en maart: 8,7). Producenten zijn met name positief over de grootte van de orderportefeuille. Men is wel negatiever over de voorraad eindproduct, omdat men deze te groot acht. In de papier- (11,7) en de elektrotechnische en machine-industrie (23,5) nam het producentenvertrouwen het meest toe.

Vooruitzichten voor de industrie

Afgelopen maand hebben zowel de Rabobank als de ING nieuwe sectorprognoses gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de industriële productie in 2022 verder zal blijven stijgen, maar dat de hoge inkoopprijzen (die tot op heden doorbelast kunnen worden) en de personeelstekorten de groei af kunnen gaan remmen. Verder heeft de sector nog steeds te maken met vertragingen in de toeleveringsketens, die door de lockdowns in China later dit jaar voor een verdere vertraging kunnen zorgen.

 

Overnames in de industrie blijven in Q1 2022 nagenoeg gelijk aan 2021

Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal overnames in Q1 2022 nagenoeg gelijk is aan het aantal overnames in Q1 2021. Gezien het hoge aantal deals vorig jaar en de vooruitzichten voor de industrie, verwachten wij in principe nog steeds een aan 2021 vergelijkbaar hoog transactievolume voor 2022.

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO zien wij dat het aantal overnames in 2021 een forse stijging heeft doorgemaakt en dat dit ook in het eerste halfjaar van 2022 heeft doorgezet. In het eerste halfjaar van 2022 hebben we al een groot aantal koop- en verkooptransacties afgerond en de pijplijn voor de rest van 2022 is onverminderd gevuld. Wilt u vrijblijvend meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang daarin? Of wilt u meer informatie over het verkrijgen van een aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterende afspraak.

neem contact op