Artikel:

Indexering bezoldiging voor 2018

10 oktober 2018

De komende periode gaan de WNT-controles weer plaatsvinden. Belangrijk aandachtspunt is dat het algemeen bezoldigingsmaximum op 13 september jl. is geïndexeerd.

WNT-maximum voor 2018 met terugwerkende kracht verhoogd

Sinds de Evaluatiewet WNT van 1 juli 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) de bevoegdheid om het algemeen bezoldigingsmaximum van het lopende jaar met terugwerkende kracht te indexeren als het ministersalaris op enig moment tenminste €500 hoger is dan het WNT-bezoldigingsmaximum. Als gevolg van de recent afgesloten CAO rijksambtenaren is dit het geval. De minister van BZK heeft daarom op 13 september jl. besloten om het WNT-maximum voor 2018 met terugwerkende kracht te bepalen op €189.000. Dit betekent dan ook dat voor de hoogste klassen waar de sectorale regelgeving van toepassing is, het bezoldigingsmaximum is verhoogd met € 2.000.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met het WNT-team. De juristen van BDO Legal zijn bereikbaar per mail of via 030 - 284 99 60.