BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

In welk land betaalt u btw bij internationale online verkopen?

01 juli 2020

Ondernemers die (online) goederen verkopen aan particulieren in een andere EU-lidstaat, bijvoorbeeld via een online webshop, kunnen te maken krijgen met de zogeheten afstandsverkopenregeling. Dit is het geval indien goederen worden geleverd aan particulieren, worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier (vervoersvereiste) én als een bepaald drempelbedrag dat geldt per lidstaat wordt overschreden. Als de afstandsverkopenregeling van toepassing is, is de ondernemer btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen in plaats van in het land van vertrek. Als de afnemer de goederen laat vervoeren is de regeling niet van toepassing en wordt btw betaald in het land van vertrek van de goederen.

De ondernemer voor wie de afstandsverkopenregeling geldt, moet zich op dit moment voor de btw registreren in elke EU-lidstaat waar hij afstandsverkopen moet aangeven. Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld over de reikwijdte van deze regeling. In dit artikel informeren wij u hier graag over.

Vervoersvereiste centraal bij bepaling btw-behandeling

Het vervoersvereiste staat centraal in de recente zaak KrakVet. KrakVet verkocht online goederen aan Hongaarse particulieren. Zij bood klanten de mogelijkheid om voor het vervoer van de goederen van Polen naar Hongarije afspraken te maken met een Pools transportbedrijf. KrakVet was zelf geen partij bij die overeenkomst. Daarnaast hadden de klanten ook de mogelijkheid om de goederen zelf op te halen of een andere transporteur te kiezen. De vraag is welk land, Polen of Hongarije, bevoegd is om btw te heffen over de verkopen. Dit hangt ervan af of de afstandsverkopenregeling van toepassing is. Bepalend daarvoor is het antwoord op de vraag of het vervoer door of voor rekening van KrakVet is verricht.

Extra duiding vervoersvereiste

Het Hof van Justitie oordeelt dat voor het antwoord op die vraag moet worden bekeken of de leverancier een bepalende rol speelt bij het in gang zetten van de verzending of het vervoer van de goederen en bij de organisatie van de essentiële fasen daarvan. Om te beoordelen of dat het geval is, zijn volgens het Hof van Justitie de volgende vragen van belang: 

  1. Maakt de leverancier de afspraken met de vervoerder en bevestigt de particuliere afnemer deze alleen maar? 
  2. Is de keuze qua transporteur beperkt tot door de leverancier aanbevolen transportondernemingen?
  3. Wordt de transportovereenkomst rechtstreeks via de website van de leverancier gesloten, zonder dat de afnemer zelf stappen hoeft te ondernemen om contact op te nemen met de transporteur?
  4. Draagt de leverancier het risico van schade aan de goederen tijdens het transport?
  5. Is sprake van één betaling van zowel de koopprijs van de goederen als de transportkosten? 

Als op al deze vragen ja wordt geantwoord, is naar onze mening sprake van een situatie waarin de leverancier een bepalende rol speelt en voldaan is aan het vervoersvereiste. Het is nog onduidelijk hoe moet worden omgegaan met een situatie waarin slechts op enkele vragen ja wordt geantwoord. Met name als vraag 1 of 3 met ja beantwoord wordt, zal naar onze mening al snel geconcludeerd moeten worden dat aan de vervoerseis is voldaan. 

Breng uw handelsstromen in kaart

Het is dus belangrijk na te gaan hoe de handelsstromen zijn geregeld wanneer u goederen verkoopt aan particulieren in een andere EU-lidstaat. Ook wanneer u als leverancier het vervoer niet zelf regelt, maar wel een bepalende rol speelt bij het regelen van het vervoer, kan dit vervoer onder omstandigheden toch voor uw rekening komen. Hierdoor kan de btw-behandeling van uw activiteiten mogelijk anders uitvallen. 

Nieuwe regels in 2021

Daarbij willen wij u erop attenderen dat in 2021 de regels voor afstandsverkopen wijzigen waardoor u bij indirecte tussenkomt bij het vervoer of verzending van goederen al onder de afstandsverkopenregeling valt. Met deze verruiming wordt beoogd een halt toe te roepen aan ondernemers die proberen de toepassing van de afstandsverkopenregeling te omzeilen door de particulier zelf een overeenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak is de leverancier wel bij de totstandkoming van die overeenkomst betrokken. Door het oordeel van het Hof van Justitie zal de leverancier sneller dan voorheen voldoen aan de huidige vervoerseis. Vanaf 2021 valt de indirecte tussenkomst bij het vervoer of verzending onder het vervoersvereiste. Het vervoersvereiste zal daarmee in 2021 een nog ruimere reikwijdte krijgen. 

Andere wijzigingen in 2021 zijn het vervallen van het drempelbedrag en de mogelijkheid om in Nederland btw-aangifte te doen van btw die u verschuldigd bent in andere EU-lidstaten.  

Meer informatie

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het vaststellen van de btw-gevolgen voor uw situatie! Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs.