Artikel:

Impact van de economische situatie op de maakindustrie: terugblik en vooruitzichten voor de sector

21 oktober 2020

In september informeerden wij u al over de impact van COVID-19 op de maakindustrie en onze verwachtingen voor het derde kwartaal van 2020. In dit perspectief blikken we terug en kijken we naar de vooruitzichten voor deze sector voor de komende twee kwartalen.

In september en oktober heeft het CBS cijfers over de huidige situatie in de maakindustrie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het herstel van zowel de dagproductie als de afzetprijzen in de maanden juli en augustus door heeft gezet. Net als in voorgaande maanden is in augustus het vertrouwen van ondernemers en producenten weer verder toegenomen; men is vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product. Dit geldt ook voor de meeste bedrijfstakken in de industrie.

Effecten van COVID-19 op de industrie: terugblik op het tweede kwartaal

Uit de cijfers van het CBS was al op te maken dat de industrie in het tweede kwartaal van 2020 hard is getroffen door COVID-19. Nu blijkt dat de totale omzet van de industrie in dit kwartaal circa 17% lager is dan een jaar eerder. Eén van de hardst getroffen sectoren is de transportmiddelenindustrie (-38,6%). Dit bleek de afgelopen maanden ook al uit de sterke daling in de gemiddelde dagproductie en door de volledige sluiting van de fabrieken. Verder hebben de raffinaderijen en chemie een sterke daling van -30,1% doorgemaakt, die met name is veroorzaakt door een daling in de olieprijzen. Er zijn ook branches die het afgelopen kwartaal een groei door hebben gemaakt: de tabaksproducenten (+10,7%), farmaceutische producenten (+7,6%) en de machine industrie (+3,6%).

Verder herstel van de gemiddelde dagproductie en afzetprijzen

In augustus is de gemiddelde dagproductie nog steeds negatief (-4,0% lager ten opzichte van augustus 2019), maar is gestegen ten opzichte van de maanden juli en juni (-5,8% en -9,7% ten opzichte van een jaar eerder). In zowel juli als augustus lag in nagenoeg alle bedrijfstakken de productie lager ten opzichte van een jaar eerder, waarbij de productie van de reparatie van machines en installaties het hardste is geraakt met een verslechtering van 28,1% ten opzichte van een jaar eerder. De productie in de chemie laat voor het eerst in ruim een jaar een groei zien.

Orderportefeuilles groeien door nieuwe orders

Voor het eerst sinds de maand maart laat de inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi, een opleidingscentrum voor inkoopmanagers en supply chain managers dat inzicht geeft in de economische groei en het vertrouwen in de industrie, een PMI-score van boven de 50 zien en wordt er dus een groei in het aantal orders verwacht (een PMI van 52,3 in augustus ten opzichte van 47,9 in juli). De nieuwe orders hebben een sterk herstel laten zien, die met name wordt veroorzaakt door de sterke toename in de export orders (de grootste stijging in bijna twee jaar). Ook de inkoopactiviteiten namen voor het eerst sinds februari toe, in tegenstelling tot de materiaalvoorraad en voorraad eindproducten die aanzienlijk zijn blijven dalen.

Verdere verbetering van het producentenvertrouwen

In augustus heeft het producentenvertrouwen weer een verbetering doorgemaakt: van -8,7 in juli naar -5,4 in augustus. Ook in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, is het producentenvertrouwen voor de vierde maand op rij toegenomen. Bij ondernemers in de industrie bestaan ook minder zorgen over het voortbestaan van het bedrijf bij een aanhoudende coronacrisis. In september verwacht circa 59% langer dan 12 maanden voort te kunnen bestaan, in juni was dit nog 51%. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat deze ondernemers in juni nog aangaven maximaal 12 maanden te kunnen voortbestaan (4,3%) en doordat ondernemers in juni geen indicatie over het voortbestaan af konden geven (3,5%).

Vooruitzichten Q4 2020 en 2021

Ondanks de recessie in Nederland, is de verwachting dat een toename van het aantal faillissementen op korte termijn uitblijft door de steunpakketten van de overheid en vertraagde uitspraken van de rechtbanken. Voor de industrie voorspelt het CPB dat het aantal bedrijven dat in 2020-2021 failliet gaat maar beperkt hoger ligt met COVID-19 dan zonder.

De laatste vooruitzichten voor de industrie van de Rabobank laten zien dat de omzet voor alle bedrijfstakken in de industrie in Q4 2020 en Q1 2021 constant blijft of sterk daalt t.o.v. een jaar eerder. Deze tendens lijkt te gaan keren vanaf Q2 2021, waarin sommige bedrijfstaken nog een daling of constant niveau verwachten t.o.v. het voorgaande jaar, maar het merendeel een forse stijging zal doormaken. Deze forse toename zal zich voortzetten in Q3 en Q4 van 2021.

Meer informatie

Als één van de internationale marktleiders op het gebied van fusies en overnames staat BDO M&A dagelijks in contact met diverse investeringsmaatschappijen (ook met minderheidsbelangen), in bedrijven die wellicht door de coronacrisis tijdelijk een wat mindere performance laten zien. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op.