Artikel:

Impact op maakindustrie als gevolg van oorlog Oekraïne nog onduidelijk

28 maart 2022

In november informeerden wij u nog dat de Nederlandse maakindustrie blijft groeien ondanks de wereldwijde groeivertraging. In dit perspectief kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in de afgelopen maanden.

De afgelopen maanden heeft het CBS weer diverse cijfers over de maakindustrie gepubliceerd. Deze cijfers laten zien dat de industrie nog steeds een groei doormaakt. Dit komt doordat de vraag in de elektrische en machine-industrie blijft toenemen en de orderportefeuilles goed gevuld zijn.

Toename van de gemiddelde dagproductie en afzetprijzen zet door 

De mutatie van de gemiddelde dagproductie is in de maand januari ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder gedaald (7,9% ten opzichte van januari 2021).

Voor ruim de helft van de bedrijfstakken lag de gemiddelde dagproductie in de maand januari hoger dan in januari 2021. De bedrijfstak “machine-industrie” realiseerde veruit de grootste groei met 47% ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat de machine-industrie ook in 2022 zal blijven profiteren van de aanhoudende vraag.

In januari 2022 zijn de gemiddelde afzetprijzen weer verder toegenomen (+20,9% ten opzichte van januari 2021). In december kwam de stijging al uit op 19,6% ten opzichte van een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen fors toegenomen. De vraag is in hoeverre producenten de komende maanden in staat zijn om dit door te belasten in de afzetprijzen.

Orders blijven vooralsnog de belangrijkste drijver van groei

De inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi is in februari weer gestegen ten opzichte van januari en komt uit op 60.6. De sterke stijging van de Nederlandse exportorders is de belangrijkste drijver van de hogere PMI in februari. Deze PMI bevat nog geen impact van de oorlog in Oekraïne, omdat de antwoorden van de respondenten daarvoor al waren ingestuurd. Dit zal de komende tijd mogelijk wel impact gaan hebben op de PMI, onder andere vanwege de toenemende energie- en grondstofprijzen en de gevolgen van de economische sancties. Het is nog onduidelijk wat de daadwerkelijke impact en de omvang  hiervan zullen zijn.

De productie van goederen in Nederland nam opnieuw toe en wordt gedreven door een verdere verbetering van de vraag en bezettingsgraad en de hoeveelheid beschikbare materialen. Verder nemen de nieuwe exportorders opnieuw toe en zijn de stijgingen hierin de grootste in de laatste vijf maanden. Verder was er een verdere toename te zien in de hoeveelheid onvoltooid of niet uitgevoerd werk. Dit wordt met name veroorzaakt door tekorten aan materialen en componenten en door een groei in verzuim van personeelsleden. Bedrijven blijven hun personeelsbestanden uitbreiden om de hoge werkdruk en het personeelsverzuim aan te kunnen. De inkoopactiviteiten werden opnieuw verder uitgebreid om de buffervoorraden op peil te houden en toekomstige prijsstijgingen voor te blijven.

Producentenvertrouwen verslechtert, maar blijft boven langjarig gemiddelde

Het producentenvertrouwen is gedaald van 9 in januari naar 8,5 in februari, maar blijft daarmee ruim boven het langjarig gemiddelde. Producenten zijn vooral positiever over de verwachte groei in productie en over de grootte van de eigen orderpositie. Men is negatiever over de voorraden gereed product, omdat men deze te groot acht. Het vertrouwen was het meest positief voor ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie (22,4) en in de elektrotechnische en machine-industrie (15,3).

Toename van overnames in de industrie in Nederland

Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal overnames in 2021 fors hoger ligt. Het aantal deals lag met name hoog in het eerste halfjaar van 2021. Gezien het toegenomen aantal deals en de vooralsnog (voor het losbreken van de oorlog in Oekraïne) verbeterde economische omstandigheden in de industrie, verwachten wij in principe voor 2022 een hoog transactievolume.

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO zien wij dat het aantal deals in 2021 een forse stijging heeft doorgemaakt. Wij hebben in 2021 een groot aantal koop- én verkooptransacties afgerond en de pijplijn voor de rest van 2022 is onverminderd gevuld. Wilt u vrijblijvend meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij koop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang daarin? Of wilt u meer informatie over het verkrijgen van een aanvullende financiering? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterende afspraak.

Neem contact op