Artikel:

Hogere overnameprijs? Kijk vaker over de grens

14 december 2022

Steeds meer bedrijven worden aan een buitenlandse koper verkocht. Dat de wereld steeds kleiner wordt, ervaren we dagelijks in het nieuws. Gebeurtenissen in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Brazilië bereiken ons inmiddels vaak net zo snel of soms zelfs sneller dan de gebeurtenissen in het volgende stad of dorp. Ook onze vakanties slijten we vaak in het (soms verre) buitenland. In het kader van de verkoop van een onderneming hebben ondernemers vaak de neiging met name in hun directe cirkel en bekende omgeving te kijken; wie ken ik, wie zou geïnteresseerd kunnen zijn, wie heb ik hier wel eens over gesproken en wie zijn mijn concurrenten?

Toename cross border transacties

In dit verband is het van belang te weten dat inmiddels meer dan de helft van alle overnames cross-border, dus in een internationale context, plaatsvindt. Dan hebben we het niet alleen over multinational megadeals van honderden miljoenen euro’s, maar ook over mooie mkb-ondernemingen uit Nederland die door een buitenlands concern of vergelijkbaar bedrijf worden overgenomen. Zo’n overname komt soms voort uit het feit dat men toegang zoekt tot de Nederlandse markt. Of via ons land tot de rest van Europa, vanwege het open karakter van onze economie en het relatief gunstige vestigingsklimaat. Dat zien we in de praktijk terug; vanuit BDO begeleiden we regelmatig internationale verkooptrajecten voor bedrijven, groot en klein.

Begeleiding bij het hele overnameproces m.b.v. internationaal netwerk

Een mooie bijkomstigheid bij een overname aan een buitenlandse koper: een internationale verkoop levert over het algemeen een hogere opbrengst op. In sommige landen, zoals Noord-Amerika, liggen de voor overnametransacties gebruikelijke prijsniveaus of overnamepremies op een hoger niveau dan in Nederland. Men betaalt dus regelmatig ook nog eens méér voor zo’n strategische markttoetreding dan een Nederlandse onderneming gedaan zou hebben.

Natuurlijk bent u daarbij enorm geholpen als u een adviseur in de arm neemt met veel internationale transactie-ervaring. Met het liefst een behoorlijk, stevig en goed functionerend internationaal netwerk. Wij begeleiden u daar graag bij; voor internationale vraagstukken kunnen wij bovendien gebruik maken van ons wereldwijde BDO netwerk.

Voor meer informatie over uw (internationale) bedrijfsovername, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten, of download het onderstaande whitepaper.  

download whitepaper bedrijfsovernameproces