Artikel:

Hoe blijft u als werkgever voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

02 maart 2018

De wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy verandert continu. Dit uit zich in de meldplicht voor datalekken, de toegenomen boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR) per
25 mei 2018. De vraag is nu of en hoe de werkgever bij het opslaan en verwerken van zijn (personeels)gegevens blijft voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

In deze Servicebrief informeren wij u op hoofdlijnenover de verschillende facetten van deze nieuwe verordening. De specialisten van BDO Legal lichten voor u diverse aspecten van de nieuwe wet- en regelgeving toe. U kunt de Serviebrief hieronder downloaden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van de adviesgroep Loon- & Premieheffing via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.

Download de servicebrief