Artikel:

Hoe beperkt u belastingrente over uw aanslag vennootschapsbelasting?

07 februari 2022

Gezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% is het van belang om kritisch te kijken naar uw voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Daarmee kunt u voorkomen dat de Belastingdienst u deze hoge rente in rekening brengt. U kunt ook de termijn beperken waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Is over het jaar 2021 nog geen voorlopige aanslag opgelegd of wel een voorlopige aanslag opgelegd en is de huidige inschatting dat deze aanslag te laag is? Dan moet u uiterlijk op 30 april 2022 actie ondernemen om belastingrente te voorkomen.

Belastingrente over vennootschapsbelasting

In de publicatie 'Belastingrente over vennootschapsbelasting' vindt u meer informatie over het beperken van belastingrente. Ook besteden we aandacht aan de gevolgen van het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen of gegevens in een verzoek tot het opleggen of aanpassen van een voorlopige aanslag.

Lees meer

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten