Artikel:

Het opzetten van een nieuwe zorginstelling in Nederland. Wat komt daarbij kijken?

13 juli 2022

Een succesvolle vorm van zorgverlening op de markt brengen van buiten onze grenzen, vraagt nogal wat kennis van het land in kwestie. In dit geval Nederland. Wat zijn de wet- en regelgevingen rondom de dienstverlening, hoe is het fiscaal geregeld, hoe werkt zorginkoop- en vergoeding, en ga zo verder. Met al deze vragen klopte een van onze klanten aan bij BDO. Een zeer interessant vraagstuk, waaraan de Lines of Services Management consulting, Tax en Legal nauw hebben samengewerkt. 

Digitale GGZ in Nederland

Onze klant, multinational op het gebied van telegeneeskunde en virtuele gezondheidszorg met een beurswaarde van enkele miljarden USD, heeft de ambitie uitgesproken om per 2022 te gaan starten met het leveren van digitale GGZ in Nederland. Al sinds eind vorige eeuw levert deze multinational digitale GGZ in diverse Europese landen, gecoördineerd vanuit een Spaans hoofdkantoor. De klant is geen onbekende partij in ons land: het bedrijf is al actief in Nederland als commerciële organisatie die medische, mentale en welzijnsprogramma’s aanbiedt. Nu willen zij naast de commerciele activiteiten ook starten met dienstverlening die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet. Aan BDO is gevraagd om in kaart te brengen:

  • aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan om zorg te leveren in Nederland;
  • hoe wordt voldaan aan de Nederlandse belastingeisen;
  • aan welke kwaliteitseisen voldaan dient te worden;
  • wat de rol van zorgverzekeraars is;
  • eisen rondom inzet van personeel (CAO, Wet normering topinkomens);
  • hoe de twee Nederlandse bedrijfsonderdelen van elkaar gescheiden kunnen blijven;
  • hoe kan de in Nederland wettelijk verplichte governance worden ingepast in een internationale beursgenoteerde onderneming.

Vanuit BDO is een multidisciplinair team samengesteld om deze vragen vanuit de juiste expertisehoeken op te pakken en beantwoorden: Management consulting, Legal en Tax.

Wat houdt onze klant over na de opdracht?

Dankzij de helder geformuleerde ambitie kon het BDO team gelijk van start, ieder op zijn eigen terrein en waar nodig ook in samenspraak met andere BDO Line of Services. Gezien de ambitieuze tijdslijn en de breedte van de opdracht was het essentieel om intern snel de benodigde informatie te verzamelen. Gedurende het traject heeft BDO de klant ontzorgd door onder andere het aanvragen van de WTZi (inmiddels WTZa) vergunning en is inzichtelijk gemaakt wat nodig is om de vergunning te behouden. Tevens weet de klant nu wat de belangrijkste aandachtspunten zijn rondom belastingafdracht in Nederland en substitutie met bijvoorbeeld Spanje.

Met het concrete business model, inclusief acties, weet de klant welke acties nodig zijn in en voor het contracteringsproces, het werven van klanten, een medische administratie en een correct facturatieproces. Ook voor de ondersteunende processen is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten opgepakt moeten worden, zoals kwaliteitseisen (WkkGZ), jaarverantwoording zorg, inclusief Wet normering topinkomens en vragen rondom CAO. In het eindproduct is elk onderwerp geïntroduceerd met een gedeelte algemene kennis en context, zodat de internationale opdrachtgever ook begrijpt waarom bepaalde acties opgepakt moesten worden.

De klant is inmiddels gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het eindproduct. Hiermee hopen ze op korte termijn de eerste GGZ patiënten te kunnen gaan helpen. Een mooie digitale aanvulling op het Nederlandse GGZ markt!